Polhem Infra förvärvar fler andelar i Solör Bioenergy Group

Bild: Johann Siemens/Unsplash

Solör Bioenergy Groups aktieägare Polhem Infra och majoritetsägaren Nordic Infrastructure AG, ökar sitt aktieinnehav genom att förvärva ytterligare aktier som tidigare delägaren YRC Worldwide Inc ägde.

Nu tillkännager Solör Bioenergy Group att Polhem Infra, helägt av pensionsfonderna AP1, AP3 och AP4 och Nordic Infrastructure AG, majoritetsägaren i holdingbolaget Solör Bioenergy Group, har förvärvat 3,66% av aktierna i Solör Bioenergy Group från YRC Worldwide Inc. 90% av aktierna förvärvas av Polhem Infra och 10% förvärvas av Nordic Infrastructure AG.

Investeringen i Solör Bioenergy Group var den första för Polhem Infra efter grundandet 2019.

”Koncernen har en dokumenterad kapacitet och förmåga att vara en konsoliderande kraft på fjärrvärmemarknaden med flera framgångsrika transaktioner sedan Polhem Infra investerade i företaget. Polhem Infra tog därför vara på möjligheten att förvärva ytterligare aktier i företaget eftersom vi ser Solör Bioenergi som en viktig och långsiktig investering. Polhem Infra kommer att fortsätta fokusera på att ytterligare stärka företagets position som en hållbar och ansvarsfull leverantör av fjärrvärme till sina kunder och samhälle”, säger Mikael Lundin, VD för Polhem Infra.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.