Vi har inte brist på elproduktion men elektrifieringen av Sverige ger lokal kapacitetsbrist där batterilager kommer vara en av lösningarna.

Foto: Hugo Tillquist AB

I Sverige har vi beslutat att kärnkraften ska ersättas med energi från mera förnyelsebara energikällor som sol, vind och vattenkraft. När vi gör detta så blir elproduktionen mycket varierande beroende på väder, vind, årstider och när på dygnet produktionen sker. För att kunna säkerställa att den mesta förnybara elproduktionen effektivt används behöver både konsumenter och producenter kunna agera mer flexibelt än tidigare och även nätägaren har en roll genom att till exempel dynamiskt hantera kapaciteten i nätet. En enkel lösning för privathushållen är att till exempel starta tvättmaskinen eller elbilens laddning på natten, då elen kommer vara billigare, och nätet får då en jämnare belastning över dygnet.

Vattenfall Eldistribution arbetar nu med en lösning med effekttariffer, en sorts trängselskatt i elnäten precis som med vägtullarna. Tanken är att omfatta alla elkunder med säkringar mellan 16 och 63 Ampere och detta är troligen det enda sättet att få oss elkunder medvetna om effektbristen. Genomförs detta kommer säkert många att fundera på ett batterilager för att bli mer fri vad gäller sin elförbrukning.

Lagring av energi är också en framtida möjlighet för flexibilitet och därför handlar mycket av dagens diskussioner om olika sätt som man kan lagra variabla energislag som exempelvis sol- och vindkraft.

Hugo Tillquist AB har lösningar inom Batterilager och Energimätare.

Vi kan erbjuda allt från mindre system från 11kW/20kWh som kan monteras på fastighetens vägg till större mobila containerbaserade system på fler Megawatt och batterikapaciteter på flera Megawattimmar, säger Joakim Aspe, ansvarig för affärsområdet Power Solutions på Hugo Tillquist AB.
 

Batterisystemen från xelectrix Power håller högsta kvalitet och systemen är uppbyggda på Litiumjärnfosfat LiFePO4-teknologin vilket har visat sig vara en av de säkraste batterikemierna  vad gäller risk för termisk rusning och brand.

Jag har många års erfarenhet av batteriteknologier och vet hur viktigt det är att designa och tillverka hela batterisystemet säkert för att minimera risken för eventuella batteribränder. Om nu olyckan trots allt skulle vara framme så gäller det att isolera problemet och kyla cellen som har rusat i temperatur. Detta har xelectrix Power löst i sina system och därför är vi trygga med deras produkter, säger Joakim Aspe. 

 

nya

 Produktöversikt på Hugo Tillquist´s Batterilager från leverantören xelectrix Power i Österrike.

Men ett batterilager kan inte bara användas till att lagra energi utan man kan även koppla ett batterilager till ett dieselaggregat och låta batteriet ta alla strömtoppar och på så sätt låta dieselaggregatet gå mjukare med lägre bränsleförbrukning, upp till 40%, samt även minskas underhållskostnaderna med upp till 50%. Detta är bra för både plånboken och miljö. Dessutom kan man slå av generatorn på natten och tyst driva tex arbetsbodar med el från batteriet.  

Se filmen om hur hybridisering av dieselgeneratorer går till. https://www.youtube.com/watch?v=2K1d9FW82zQ
 

 

bild
 Batterilager kopplat med Dieselgenerator. Illustration: Hugo Tillquist

 

En annan applikation är byggandet av mikronät och lokala energisamhällen (LEC Local Energy Communities). Ett mikronät är en samling kraftkällor och konsumenter som normalt är anslutna till det allmänna nätet. Den integrerar med olika förnybara energikällor och bildar ett nätverk av förbrukare. Dessa inkluderar till exempel ägare av solcellssystem som producerar elektricitet, konsumerar det själva, returnerar överskott till nätet eller köper elen från nätet.
 

Mikronätet kan kopplas bort från stamnätet och arbeta autonomt i ett ö-läge och därmed skapa ett eget lokalt nät. Vid strömavbrott på inkommande el från nätet garanterar nödkraftsfunktionen kontinuerlig leverans till det lokala energisamhället (LEC) utan att man behöver märka av elavbrottet eller störningen på nätet.

 

lec2
Lokalt Energisamhälle (LEC). Illustration: Hugo Tillquist

Xelectrix POWER BOX är den perfekta lagringslösningen för flera hushåll/fastigheter som genererar egen el via solceller och/ eller vind. Genom att dela lagring optimeras egenförbrukningen av egengenererad energi och nätverkskostnaderna reduceras. Ett lokalt energisamhälle kan därför lagra el mer effektivt och under gynnsammare förhållanden än med konventionella hemlagringssystem. Dessutom minskar batterilagret POWER BOX otrevliga strömavbrott eller nätverksstörningar.

Trenden mot mikronät växer över hela världen och inkluderar ofta ett antal olika energikällor som sol, vind och dieselgeneratorer i kombination med ett kraftfullt lagringssystem.

xelectrix POWER BOX-produkter är lätta att installera (plug & play), fungerar med flera energikällor och möjlighet finns att lägga till kraft - xelectrix Power Parallel Platform Technology. Detta betyder att i vissa applikationer kan xelectrix POWER BOX komplettera prestandan hos de befintliga energikällorna för att täcka höga effekttoppar (Peak Shaving) som inte kan täckas av en energikälla i sig.

 

bild
Joakim Aspe
Head of Power Solutions 
Hugo Tillquist AB
+46 706 98 98 10
joakim.aspe@tillquist.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bild
 

 

Hugo Tillquist AB är ett kvalitetsfokuserat teknikhandelsbolag av mätrelaterade tekniska komponenter och energisystem, främst inom kraft- och industriautomation. Vi agerar både som återförsäljare och utvecklar egna produktområden, det senare främst inom mätvärdesomvandlare. Vi arbetar endast med de mest välrenommerade leverantörerna inom respektive produktkategori och vår personal besitter marknadens främsta tekniska expertis. Det har varit vår affärsmodell i över 100 år och den kommer vi att fortsätta med.

www.tillquist.com