Ledare - Ny svensk kärnkraft kan bli verklighet på 2030-talet

Utgångspunkten för Blykallas svenska reaktormodell kommer att vara den design som företaget tagit fram för den brittiska marknaden. Illustration: Blykalla

Det är just nu en hel del spännande projekt på gång på olika håll i världen när det gäller kärnkraft. Samtidigt som kärnkraftens fjärde generation med hjälp av en rad avancerade reaktordesigner ska göra det möjligt att utnyttja energin i bränslet mer effektivt och undvika att lämna kvar långlivat radioaktivt avfall har även intresset för små modulära reaktorer, som har ett flertal fördelar jämfört med stora traditionella reaktorer, ökat kraftigt.

Än så länge befinner sig den fjärde generationens reaktorer i de flesta fall fortfarande på utvecklingsstadiet, men om man ska tro några av de företag som arbetar med att kommersialisera tekniken kommer de första reaktorerna att börja tas i drift så snart som under 2020-talet.

Ett exempel är företaget Terrestrial Energys smältsaltreaktor IMSR (Integral Molten Salt Reactor), som precis som flera andra av de nya reaktorer som utvecklas, både är en fjärde generationens reaktor och en liten modulär reaktor. De första kommersiella kärnkraftverken baserade på deras reaktordesign, som till skillnad från dagens reaktorer använder ett flytande bränsle, förväntas enligt företaget att tas i drift i USA och Kanada innan slutet av 2020-talet.

I Sverige har det däremot under ganska lång tid sett mörkt ut när det gäller ny kärnkraft, eftersom det inte har ansetts vara ekonomiskt lönsamt att bygga nya svenska reaktorer.

Trots det har det svenska företaget Blykalla sedan 2013 arbetat med att utveckla en liten modulär reaktor med en avancerad, blykyld design, vilket varit möjligt eftersom reaktorn inte varit ämnad för den svenska marknaden. Den första varianten av deras reaktor designades för att producera el till avlägsna samhällen och gruvindustrin i arktiska områden i Kanada och de började 2018 att ta fram en design för den brittiska marknaden.

Janne Wallenius, som är en av Blykallas grundare och professor i reaktorfysik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, säger nu emellertid i en intervju att han även om små modulära reaktorer inte är kommersiellt konkurrenskraftiga i Sverige idag tror att de skulle kunna vara det på 2030-talet. Blykalla har därför meddelat att de utöver sina reaktormodeller för den arktiska och brittiska marknaden framöver även kommer att satsa på en reaktormodell som är anpassad efter svenska förhållanden. Om allt går som planerat ska företagets första kommersiella svenska reaktor tas i drift till 2032.

Kanske kan Blykallas satsning även få andra aktörer på den svenska energimarknaden att återigen överväga att satsa på ny kärnkraft.

Text: Alarik Haglund