Kina intensifierar forskning om förnybar, fossilfri energi

Envisions vindpark i Shanxi, Kina. Foto: Wikipedia, kredit: Hahaheditor12667

Den kinesiska vetenskapsakademin (CAS) har nyligen inlett ett nationellt integrerat forskningsprojekt om förnybar, ren energi för att erbjuda tekniskt stöd till Kinas förbättringar av energistrukturen och hållbar utveckling.

Projektet lanserades i Dalian, nordöstra Kinas Liaoningprovins, den 19 juni. Det kommer att omfatta CAS: s 20 institut som tidigare har gjort energiforskning, bland annat Dalian Institute of Chemical Physics och Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology.

Syftet är att uppnå genombrott i 39 fossilfria energiteknologier, utarbeta 23 kompletta industriella applikationsdemonstrationer och bilda fem världsledande prestationer inom området före 2023.

Projektet kommer att bidra till att ersätta mer än 100 miljoner ton olje- och gasresurser och minska utsläppen av kolförorenade föroreningar med 40 procent till 50 procent.

Som ett stort energiförbrukande land har Kina därmed tagit på sig uppgiften om att främja ren energi, inklusive vindkraft, solenergi och kärnkraft för att minska sitt beroende av kol och olja.