Vattenfall Eldistribution stärker elsystemet med batteripark i Haninge

Bild: Vattenfall

Vattenfall Eldistribution ökar elsystemets kapacitet med 20 MW genom att ansluta en ny batteripark i Stockholmsregionen. Det ökade intresset för batterilagring har lett till många förfrågningar, både stora och små, och den nya batteriparken i Haninge, Stockholm, med sina 20 megawatt, är en av Sveriges största och den största som Vattenfall Eldistribution har kopplat till sitt elnät.

Ann-Marie Gelius, chef för Nätanslutningar på Vattenfall Eldistribution, uttrycker sin glädje över att bidra till lösningar som balanserar elnätet. Batterilagring agerar som en enorm "powerbank," laddad under perioder med låg elanvändning och tömd när efterfrågan är hög, vilket effektivt balanserar elsystemet.

bild
Foto: Vattenfall

Haninge-anläggningen är den första i en serie batteriparker som är en gemensam satsning mellan Stockholm Exergi och Polar Structures för att möta den ökande efterfrågan på balanskraft. Före anslutningen genomgick projektet en noggrann anslutnings- och projekteringsprocess. Anders Warg, chef för Nätanslutningar elektrifiering på Vattenfall Eldistribution, ser detta som en spännande möjlighet att bidra till övergången till ett fossilfritt samhälle.

Batteriparken har direktanslutits till regionnätsstationen i Haninge, där en spänningshöjning till 130 kV och dragningsarbete för nya kablar genomförts som en del av Vattenfall Eldistributions omfattande uppgraderingsarbete av elnätet i Stockholm.

Vattenfall Eldistribution har erfarenhet av stora anslutningsprojekt, och i detta projekt betonar Anders Warg vikten av ett framgångsrikt samarbete och dialog med den engagerade kunden för att säkerställa en framgångsrik anslutning och projektavslutning.

Anslutningsprocessen startade med en förfrågan i november 2021, och efter utredning påbörjades utbyggnaden. Anslutningen och slutbesiktningen genomfördes i december 2023. Det bör noteras att batteriparken i Haninge är en av de största som Vattenfall Eldistribution har anslutit, och 2020 installerades ett batterilager i Uppsala som ett innovationsprojekt för att utforska tekniken och dess kapacitetsutmaningar.