Så kan vätgasen revolutionera vår energiframtid

En nyckel i klimatomställningen är att öka användandet av fossilfria energikällor. I detta ingår utvecklingen av vätgas, som ger möjlighet till både minskade koldioxidutsläpp samt systemflexibilitet tack vare sin energilagringsförmåga. Eftersom vätgasproduktion är ett nytt område finns stora möjligheter att vara tidigt ute och få ett försprång på marknaden, men det gäller att navigera rätt bland utmaningarna längs vägen. 

Vätgas spås ha stor påverkan i arbetet att  uppnå nettonoll utsläpp. Detta innebär förstås stora möjligheter för de företag som vågar kliva på tåget. Men för att vätgas ska kunna bidra till klimatneutralitet behöver den produceras och användas i betydligt större skala än idag, och koldioxidutsläppen från produktionen måste fasas ut. Så vad är det som bromsar och gör att vätgas fortfarande står för en så blygsam del av energi­mixen, både globalt och i EU? 

- Det handlar delvis om pengar. Förnybar och koldioxidsnål vätgas är ännu inte kostnadsmässigt konkurrenskraftig i jämförelse med fossilbaserad vätgas, säger Johanna Lindqvist, advokat inom miljörätt på Advokatfirman Lindahl. 

Även lagstiftningen motverkar vätgasens snabba framväxt, förklarar hon. 

-Lagstiftningen är under utveckling vilket gör det svårt att identifiera vad som gäller för ett vätgas­projekt. Det räcker heller inte att följa nuvarande lagstiftning, utan företag måste vara proaktiva och förutse framtida regelutveckling. 

Per-Anders Bengtsson är advokat på Lindahl med särskilt fokus på energisektorn och han ser just denna utmaning hos klienterna inom vätgasområdet. 

- Att verka inom ett nytt område är både en möjlighet och en utmaning. Det vi stöttar våra klienter med är till stor del vägledning i den komplexa och ofärdiga lagstiftningen. Vilka tillstånd och avtal som krävs, kopplingen till EU:s taxonomi­förordning, förutsättningar för statsstöd och olika tillståndsprövningar. Samt planering av långsiktig finansiering, så att man redan från start täcker de steg som vätgasprojektet kommer att kräva. 

Utöver ovanstående utmaningar nämns ofta en generell kunskapsbrist om vätgas tillsammans med höga elpriser, bristande energitillgång och krävande produktionsprocesser. Men mot den problembeskrivningen, hur ska aktörer inom energisektorn tänka? 

-Jag förstår att det kan låta utmanande, men vätgas har enorm potential i klimatomställningen, vilket innebär stora möjligheter för såväl befint­liga som nya företag. Det långsiktiga målet är att utveckla förnybar vätgas som i huvudsak produceras genom vind- och solenergi, men på kortare sikt behövs även vätgas baserad på annan, koldioxidsnål energi, för att snabbt minska utsläppen och bidra till en livskraftig marknad. säger Johanna Lindqvist. 

Även på lagstiftningssidan ljusnar det tack vare olika initiativ och strategier som lanserats både i Sverige och av EU-kommissionen under 2023. 

- Absolut! Såväl inom EU som nationellt finnsett stort fokus på att möjliggöra vätgasutvecklingen och göra de regeländringar som krävs för att främja utbyggnaden. Nu gäller att tänka långsiktigt och proaktivt i de projekt som initieras, samt för olika aktörer, både privata och offentliga, att kroka arm, avslutar Per-Anders Bengtsson. 

Läs mer HÄR!

bild
Johanna Lindqvist, Advokatfirman , Per-Anders Bengtsson, Advokatfirman Lindahl

bild