Parlamentariker håller fast vid EU:s vätgasplaner

Med mer flexibla regler kan Europa röra sig snabbare på vätgasområdet, anser en del parlamentariker. Foto: Europaparlamentet

En grupp parlamentariker vill nu att EU-parlamentet förkastar kommissionens definition av grön vätgas, som har varit på väg i två år.

Vätgasindustrin tycks ta saken i egna händer.

- EU-parlamentet kan bara anta eller förkasta EU-kommissionens delegerade akter som definierar vad grön vätgas är, men en grupp parlamentariker kräver nu ett avslag på lagförslaget.

Det rör sig om en handfull parlamentariker i EU-parlamentets industriutskott (ITRE), som nu rekommenderar parlamentet att rösta nej till de delegerade akter som definierar hur och under vilka omständigheter vätgas kan klassas som grön.

Det delegerade förslaget som kommissionen lade fram i februari har varit nästan två år på väg och kan beskrivas som ett tillägg till direktivet om förnybar energi.

Kritikerna anser att förslaget är ”tekniskt komplicerat och ensidigt utarbetat av kommissionen och EU-parlamentet och EU:s medlemsländer ska därför inte förhandla om dem, utan antingen acceptera dem eller förkasta dem inom två månader”.

Dessa ord mottas däremot inte med blida ögon i den bransch som drabbas.

- Det här skapar en hel del osäkerhet och skulle parlamentet faktiskt förkasta lagstiftningen är det en enorm självförvållad käpp i hjulet för de vätgasambitioner som kommissionen har tagit fram på uppdrag av EU, säger Tejs Laustsen Jensen , direktör för danska vätgasindustrin.

Han kallar det en broms för både de gröna, industriella och försörjningstrygghetsambitioner som Europa har.

- Vi är många som inte tycker att dessa rättshandlingar är perfekta. Du kan lätt peka ut många problem med dem, men vi har väntat riktigt, riktigt länge på dem, och om det finns något som är värre än ofullkomlig reglering så är det ingen reglering. Det skapar ett vakuum och osäkerhet om man inte vet vilken typ av miljö man har att investera i framöver. Det kommer att vara, om inte katastrofalt, åtminstone nära om vi kastar in definitionen av grön vätgas i lagstiftningskaos, vilket kanske bara landar på andra sidan den här kommissionen, säger Tejs Laustsen Jensen med hänvisning till att en ny EU-kommission kommer att bildas hösten 2024, och att parlamentet innan dess ska väljas om i maj, vilket innebär runt ett halvår, där ingen ny lagstiftning traditionellt antas i EU.

Mer flexibilitet

Grovt sett är detta vad ledamöterna som vill förkasta lagstiftningen vill ha: mindre reglering i förhållande till när vätgas kan klassas som grön.

Det handlar bland annat om den så kallade additionalitetsprincipen. Ska den förnybara energin som används för produktion av vätgas vara extra jämfört med den del som används för att producera el?

Det tycker kommissionen, medan parlamentarikerna vill ha mindre stela regler om additionalitet, det som kallas simultanitet (hur lång tid det är mellan elproduktion och förbrukning för elektrolys) och samlokalisering, det vill säga reglerna för avståndet mellan produktionsorten och konsumtion. Och då har parlamentarikerna mjukat upp några av de övergångsregler som definierats av kommissionen.

Förslaget att förkasta rättsakterna leds av tysken Markus Pieper. Han kommer från Tysklands kristdemokratiska union (CDU), är medlem i europeiska folkpartiets (EPP) grupp i EU-parlamentet och är huvudförhandlare om översynen av direktivet om förnybar energi – RED III på EU-språk, som för närvarande är i slutförhandlingar, och där definitionen av grön vätgas också står på spel.

Medel till målet

Det är inte första gången som Markus Pieper använder sin makt för att påverka förhandlingarna.

I september var han banderollbärare för en sista minuten-ändring av parlamentets förhandlingsposition i förhållande till frågan om RED III – också med anledning av additionalitetsprincipen, vilket stred mot kommissionens önskan att all el för elektrolys måste komma från nya förnybara energiväxter. Ändringen antogs med en majoritet på bara fyra röster och gick emot vad som ursprungligen hade antagits i ITRE-utskottet.

Och nu verkar det som att Pieper tar de delegerade handlingarna som gisslan i ett försök att ta sig igenom ett mindre reglerat ramverk när det gäller användning av vätgas.

Källa: Europaparlamentets tidning