Beslut om småskalig estnisk kärnreaktor väntas under våren

En anläggning baserad på Moltex stabila saltreaktor, en av de SMR-designer som övervägs i en estnisk studie. Bild: Moltex Energy

Estland siktar på att bygga en småskalig reaktor. Företaget Fermi Energia har redan i flera år undersökt olika modeller som kunde passa de estniska behoven.

Beslut väntas under våren. Då skulle kraftverket kunna leverera el till estniska kunder redan 2031. Estland saknar tills vidare lagstiftning för kärnenergi.

En arbetsgrupp som utrett förutsättningarna för kärnkraft i landet kom med sin mellanrapport förra hösten. Enligt rapporten fortsätter förberedelserna för lagstiftning så att regeringen och parlamentet Riigikogu kan fatta beslut 2024.

Samarbete med grannar

Fermi Energia hoppas på samarbete med andra energibolag i regionen, bland annat med Fortum och med svenska Vattenfall. Också lettiska Latvenergo är ett bolag esterna tror på samarbete med.

Det estniska företaget samarbetar redan i sin planering både med just Fortum och med Vattenfall.

Med Fortum har företaget studerat regleringen kring kärnkraften och den finländska tillståndsprocessen. Samarbetet med Vattenfall går ett steg längre. Den svenska energijätten är minoritetsägare i det estniska bolaget med en andel på omkring sex procent.

”70 mindre kärnreaktorer byggs globalt”

Frågan om vad som ska hända med det eventuella kärnavfallet är föremål för en separat utredning.

Moduler att bygga ut

Internationella atomenergiorganisationen IAEA räknar med att omkring 70 mer eller mindre småskaliga kärnreaktorer är under byggnad runtom i världen just nu.

Effekten på dem varierar mellan 10 och 500 megawatt. Ryssland och Kina har utvecklat reaktorer för enbart värmeproduktion.

Konceptet small modular reactor (SMR) innebär små, modulära kärnkraftverk som blir större då fler moduler läggs till varandra.

”Tekniska kraven är lägre och färre”

Flera företag på olika håll i världen utvecklar konceptet, bland dem Rolls-Royce, Moltex Energy, Terrestrial Energy, NuScale och GE Hitachi.

De rent tekniska kraven är färre än för större reaktorer. Reaktorn behöver värma upp vattenånga vara till cirka 100 grader för värmeproduktion, medan elproduktion kräver ett högre tryck och en ångtemperatur på omkring 300 grader.

SMR uppges vara säkrare än stora kärnkraftverk, effekten är så pass mycket lägre att reaktorerna ska svalna utan extra åtgärder om de av någon anledning behöver köras ner.

Källa: VTT