Belgien vill göra Antwerpen till Europas vätgasnav

Belgiens stora dubbelhamn Antwerpen-Brugge planerar att starta import av vätgas. Foto: Port of Antwerp-Bruges

Den stora hamnen i Antwerpen har ambitioner att bli ett europeiskt nav för import, produktion och genomströmning av grön vätgas.

Belgiens stora dubbelhamn Antwerpen-Brugge har som mål att spela en nyckelroll i belgisk och europeisk produktion och import av vätgas.

Det framgår av ett företagsmeddelande efter att Belgiens regering presenterat en uppdaterad strategi för sina ambitioner att bli en ledande aktör inom det alternativa bränslet, vilket förväntas bli viktigt i relation till sjöfartens gröna omställning.

Energiintensivt område

- Belgien ligger i centrum för flera viktiga industriella kluster i hjärtat av Europa och den infrastruktur och industri som redan finns på plats gör att vårt land har alla de tillgångar som krävs för att bli västvärldens vätgasnav i Europa, skriver hamnen i Antwerpen-Brugge i pressmeddelandet.

Belgien har för närvarande inte tillräcklig kapacitet för att producera de volymer vätgas som behövs för att bli helt grön, vilket innebär att lokal produktion behöver stöd från importerad grön vätgas. För att möjliggöra sådan import kommer hamnen att byggas ut 2026.

Stimulerar exporten

– Tillsammans med våra partners i organisationer som Hydrogen Import Coalition, och de stora aktörerna på vår hamnplattform, investerar vi i infrastruktur och projekt för att påskynda import, transport och produktion av grön vätgas, säger Port of Antwerp-Bruges VD Jacques Vandermeiren.

Källa: Port of Antwerp-Bruges