Regulator STUK ger grönt ljus för fortsatt drift vid Lovisa kärnkraftsverk

Den finska regeringen granskar nu Fortums ansökan. Den har begärt in yttranden från flera myndigheter, organisationer och kommuner i det berörda området och gett medborgare och samhällen möjlighet att framföra sina åsikter. Foto: FORTUM

Fortum kan fortsätta att driva kärnkraftsverket i Lovisa på ett säkert sätt fram till 2050, har Finlands strålnings- och kärnsäkerhetsmyndighet (STUK) meddelat landets ekonomi- och sysselsättningsministerium (TEM). Regeringen förväntas fatta beslut om förlängning av tvåenhetsanläggningens drifttillstånd under de kommande månaderna.

Anläggningen i Lovisa – som består av två tryckvattensreaktorer av typen VVER-440 – var det första kärnkraftsverket i Finland och står för närvarande för mer än 10 procent av landets el. Lovisa enhet 1 startade kommersiell drift 1977 och enhet 2 följde 1981. Drifttillstånden för enheterna förnyades 1998 respektive 2007.

Drifttillstånden löper ut

Fortum lämnade in en ansökan i mars 2022 till TEM om att driva båda enheterna till slutet av 2050. De nuvarande drifttillstånden löper ut i slutet av 2027 respektive 2030. Bolaget har även ansökt om tillstånd att till år 2090 driva anläggningen för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall som ligger vid Lovisaområdet.

Kan fortsätta även slutförvaringen

Regeringen kommer att meddela sitt verksamhetstillståndsbeslut baserat på dessa uttalanden.

I sitt uttalande till TEM sade STUK att Fortum har "visat att de kan fortsätta att driva båda enheterna i Lovisa kärnkraftverk säkert även efter utgången av den nuvarande licensperioden". Tillsynsmyndigheten tillade: "Licensinnehavaren har de nödvändiga förmågorna, procedurerna, kompetensen och resurserna för att fortsätta säker verksamhet och åldrandehantering."

Strålsäkerhetscentralen sade också att verket har "visat i sin ansökan och i sin säkerhetsbedömning att det är möjligt att fortsätta slutförvaringen på ett säkert sätt inom den nuvarande omfattningen".

- Som ett resultat av Lovisa kraftverks kontinuerliga förbättring av säkerhet och åldringshantering är kraftverket i gott skick och livslängden är möjlig", säger Sasu Valkamo, vice vd för Lovisa-verket. "Under sin historia har kraftverkets utrustning, system och strukturer moderniserats och renoverats."

Inspekteras med 15-årsintervaller

Fortum noterade att STUK kontinuerligt övervakar att dess säkerhetsförbättrande åtgärder genomförs i tid och i enlighet med reglerna. Lovisaverkets återkommande säkerhetsgranskning genomförs vart tionde år i enlighet med Finlands kärnenergilag.

Fortum ska lämna sin nästa säkerhetsanalys till Strålsäkerhetscentralen 2030. Säkerheten i slutförvarsanläggningen bedöms i enlighet med kärnsäkerhetslagen med 15-årsintervaller.

Källa: World Nuclear News