Elpriset stiger ytterligare i Finland när nedisade vindkraftverk stör landets elproduktion

Problemet med nedisning kan undvikas, men det är inte gratis. Foto: Creative Commons Lic. Foto: PublicDomainPictures

Elpriset har redan i ett par veckor varit högt på grund av dåliga vindförhållanden. Dessutom lider kraftproduktionen av isbildning på vindkraftverken. Problemen väntas fortsätta, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

De kraftiga vindarna i Finland i början av november mojnade till den 16 november, och efter det har det varit mer eller mindre vindstilla.

Den lilla vindkraftsproduktionen har dessutom lidit av isbildning på vindkraftverkens rotorblad.

Extra krävande läge

Piia Heikkinen som sitter i Vindkraftföreningens styrelse säger att förhållandena är extra krävande den här tiden på året, skriver Svenska Yle.

– Det bildas is på vindkraftverkens blad när det samtidigt är minusgrader och blött i luften. Nu är det just sådana förhållanden. Det är ett par minusgrader och havet är fortfarande öppet och avger fukt till luften.

Problem längs kusten

Meteorologiska institutet uppger att väderförhållandena har lett till nedisning ända sedan den 20 november. På många håll har molnen rört sig på samma höjd över markytan som vindkraftverkens rotorblad.

De här väderförhållandena väntas hålla i sig åtminstone över några dagar.

– I Finland är vindkraftverken samlade vid kusten. Det skulle hjälpa om vi också skulle ha vindkraftverk i Östra Finland. Där har vi andra förhållanden. Då skulle inte alla vindkraftverk drabbas av nedisning samtidigt så som det kan gå nu, säger Piia Heikkinen.

Att undvika is kostar pengar

Problemet med nedisning kunde undvikas, men det är inte gratis. Piia Heikkinen säger att det finns system för att undvika is.

– Antingen kan man värma upp bladen så att det inte sker någon isbildning. Ett annat alternativ är att ta bort isen från bladen när den väl har uppkommit. Det sker också genom uppvärmning. Sådana system finns ändå inte i alla vindkraftverk.

Det är ägarna till vindkraftverken som måste räkna om det lönar sig eller inte. På vissa ställen är nedisningen så liten att ägarna har bestämt sig för att inte ha några avisningssystem. Läget varierar från vindpark till vindpark, säger Piia Heikkinen, Svenska yle.

Vanligen är nedisningen värst i november och december. Efter det brukar vädret själv se till att de frusna kraftverken kan tas i bruk igen.

Källa: Nordpool