Nestlé Waters France kommer att använda företagets första vätgasdrivna godståg 2025

Från och med 2025 kommer detta godståg, som drivs av el från järnvägsnätet och vätgas på icke-elektrifierade sträckor, gradvis att transportera naturligt mineralvatten mellan fabriken i Vogeserna och de olika distributionscentraler i Frankrike (d.v.s. Vittel/Arles 600 kilometer och Vittel /Montreuil-Bellay 760 km): Alstom Advanced & Creative Design)

I linje med färdplanen för minskning av koldioxidutsläpp i företagets försörjningskedja, kommer Nestlé Waters att vara den första affärsrörelsen i Europa som drar nytta av den vätgas- och bränslecellsdrivna lösning som utvecklats av Alstom och ENGIE för bulktransporter på järnväg, som även inkluderar leverans av förnybar vätgas.

Detta projekt förväntas minska de långsiktiga utsläppen med 10 000 ton CO2eq per år, vilket motsvarar en 90 procents minskning som motsvarar de årliga utsläppen av mer än 30 000 bilresor tur och retur från Paris - Nice.

Vätgas för icke-elektrifierade sträckor

En sann innovation, denna nya vätgaslösning, som är designad på basis av ett högpresterande bränslecellsystem som dessutom kan driva elektriska lokomotiv i icke-elektrifierade områden. Denna lösning kommer att kunna transportera gods över långa avstånd på nationell och europeisk nivå.

Från och med 2025 kommer detta godståg, som drivs av el från järnvägsnätet och vätgas på icke-elektrifierade sträckor, gradvis att transportera naturligt mineralvatten mellan fabriken i Vogeserna och de olika distributionscentraler i Frankrike (d.v.s. Vittel/Arles 600 km och Vittel /Montreuil-Bellay 760 km).

Generatorvagn

Dual-mode-lösningen, som används för transporten, består av en generatorvagn med ett högpresterande bränslecellsystem som drivs av förnybar vätgas och ett ellok kopplat med en strömkabel.

Generatorvagnen kan ge ström till loket när det inte finns någon kontaktledning.

- På Nestlé Waters föredrar vi järnvägsfrakt där det är möjligt. Vi letar ständigt efter effektiva lösningar för att minska koldioxidavtrycket i vår leveranskedja", säger Sophie Dubois, VD för Nestlé Waters i Frankrike.

Källa: Alstom