Ökningen av elpriset slår hårt mot tågtrafiken i Finland

Sr1 ellok nummer 3084 vid Åbo centralstation. Foto: Wikipedia Common, kredit: Falk2

Elräkningar utgör vanligtvis cirka 10 procent av den finländska tågoperatören VR:s utgifter. Under den kommande vintern kan utgifterna till och med fördubblas.

Åtminstone är VR ännu inte villiga att minska eller bromsa tågtiderna.

Den ständiga uppgången i elpriset syns också i VR:s ekonomi. VR:s tåg använder cirka en procent av Finlands el, och även i normala tider är cirka 10 procent av VR:s utgifter elräkningar.

– Den kommande vintern kan elen vara mer än 20 procent av våra kostnader. Denna situation har därför en betydande inverkan på vår ekonomi också, säger VR:s finanschef Erkka Repo.

Nu behövs mer ekonomiskt körsätt

Repo säger att även om kostnaderna kommer att stiga så är avsikten inte att höja biljettpriserna åtminstone ännu. Besparingar eftersträvas i till exempel trafikplanering och mer ekonomiska körsätt.

– Låt oss till exempel fundera på om det går att förlägga godstrafik nattetid. På så sätt skulle även konsumtionstoppar jämnas ut, vilket skulle hjälpa samhället i stort.

Det går dock tydligen inte färre tåg än vanligt och det finns ingen önskan att sänka reshastigheterna heller.

Bör helst välja tåget

– Ur samhälls- och miljösynpunkt är det bra att så många som möjligt väljer tåget. Hastigheten på anslutningsintervallen är en betydande del av det valet, så jag tror inte att sjunkande hastigheter är lösningen.

VR planerar också att investera i sin flotta och just nu pågår bland annat förnyelse av lokaltågsflottan.

– Vid val av utrustning läggs alltid tonvikten på kostnaderna för hela livscykeln, och energikostnaderna är en betydande del av urvalsprocessen, säger Repo.

Källa: Svenska Yle