Ryssland fortsätter exporten av råolja via en "skuggflotta"

Iransk tankfartyg. Sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari har 111 tankfartyg på mer än 34 000 dwt anslutit sig till en skuggflotta kopplad till illegal transport av olja från Venezuela och Iran, och som också är kopplad till regeringarna i dessa länder – eller till den ryska regeringen. Foto: Wikimedia

Sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari har fler än 100 tankfartyg bytt ägare. Dessa är nu en del av en skuggflotta som transporterar rysk olja nu när EU:s embargo träder i kraft.

Ryssland har tillgång till ett så stort antal tankfartyg att landet kommer att kunna fortsätta sin råoljeexport på samma nivå när EU:s embargo träder i kraft den 5 december.

Smutsigt skuggtonnage

Den franska fartygsmäklaren BRS fokuserar på "skuggfartygsflottan" i det senaste numret av sin veckovisa tankmarknadsrapport.

- Enligt vår uppfattning finns det nu tillräckligt med smutsigt skuggtonnage för att tillåta Ryssland att stödja sin råoljeexport nära dagens nivå, lyder analysen.

BRS tillägger dock att det kan bli svårt för Ryssland att lokalisera tillräckligt med marknader utanför OECD-länderna för att ersätta europeiska köpare.

Iran deltar

Sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari har 111 tankfartyg på mer än 34 000 dwt anslutit sig till en skuggflotta kopplad till illegal transport av olja från Venezuela och Iran, och som också är kopplad till regeringarna i dessa länder – eller till den ryska regeringen.

Källa: Franska BRS