Deutsche Bahn och Fortescue Future Industries utvecklar en ny motor med CO2-fri förbränning.

På årets Innotrans i Berlin, konstaterade Dr Sigrid Nikutta, Deutsche Bahns vd för godstransporter: - Klimatneutral mobilitet börjar med gröna leveranskedjor på skenorna. Redan nu kan vi transportera vätgas i form av vätska i konventionella tankvagnar. Det är effektivt och okomplicerat. Vårt mål är att utveckla ytterligare logistiklösningar för vätgas, eftersom järnväg är den mest klimatvänliga transportformen. Ett tåg kan ersätta 52 lastbilar, förklarade Sigrid Nikutta. Bilden visar henne i samband med en presentation av nya godsvagnar. Foto: Markku Björkman

Deutsche Bahn (DB) och Fortescue Future Industries (FFI) har undertecknat en avsiktsförklaring om att arbeta tillsammans för utvecklingen av en utsläppsfri motor, som går på en blandning av ammoniak och vätgas.

Fördelen med denna teknik jämfört med en ren vätemotor är att ammoniak har en högre energitäthet än flytande väte, vilket gör det lättare att transportera och lagra.

Vätgas i vätskeform

För att främja klimatneutral mobilitet har Deutsche Bahn och Fortescue Future Industries kommit överens om ett omfattande samarbete.

Parterna investerar varsin sexsiffrig siffra i detta projekt och kommer nu att arbeta med att modifiera dieselmotorer för lok och dragfordon så att de kan köras med grön ammoniak och grön vätgas som produceras från förnybar energi.

En nyckelaspekt av ammoniak-vätemotorn är en så kallad "kracker", som delar upp en liten del av ammoniaken utanför motorn till vätgas och kväve.

Vätgasen som produceras på detta sätt blandas sedan med resterande ammoniak som en antändningsgas för att säkerställa en CO2-fri förbränning.

Emissionsmätningar

En prototypmotor testas för närvarande på en motortestbänk. DB och FFI planerar att vidareutveckla denna teknik med bland annat uthållighetstester och emissionsmätningar.

Dr Daniela Gerd, DB styrelseledamot för digitalisering och teknik, sa:

-Vi säger adjö till diesel och förlitar oss på den senaste tekniken i form av en ammoniak-vätgasmotor.

- Denna innovativa motor gör det möjligt att fortsätta köra befintliga dieselfordon utan att producera några utsläpp.

 - Våra kunder reser redan i det mest klimatvänliga transportmedlet. Till 2040 kommer Deutsche Bahn att vara helt klimatneutral.

Det nya partnerskapsavtalet stöder också de två organisationerna som arbetar tillsammans för gröna leveranskedjor för vätgas och ammoniak – särskilt deras produktion, transport och distribution.

Vätgas i stora mängder

Det australiska energibolaget FFI vill producera vätgas i stora mängder och sälja det globalt i form av grön ammoniak.

DB testar just nu ett brett utbud av lösningar för användning av vätgas och kan bli en kund med ett stort internt behov.

Samtidigt utvecklar DB Cargo för närvarande effektiva och gröna logistikkoncept för att föra vätgas och andra vätgasderivat som ammoniak till industrin.

Källa: DB