Ørsted inleder samarbete kring CO2-baserad energilagring

Energy Dome och ledande företaget för förnybar energi, Ørsted, kommer att samarbeta för att undersöka möjligheterna att distribuera en eller flera "CO2 Batteries" långvariga energilagringsanläggningar för att stödja Ørsteds projekt för förnybar energi i Europa. Foto: Energy Dome

Inledningsvis ska Ørsted och Energy Dome utreda användningen av batterier med kapacitet på 20 megawatt och 200 megawattimmar, men avtalet innehåller en option på utveckling av ännu fler batterier, där det första kan stå klart 2024.

Ørsted har ingått ett samarbete och tecknat ett samförståndsavtal med det italienska företaget Energy Dome som ska undersöka möjligheten att lagra överskottsenergi från till exempel vindkraftverk.

Lagrar överskottsenergi

Det kommer bolagen att meddela inom kort.

Dessa två partners ska undersöka möjligheten att använda Energy Domes batteriteknik vid en eller flera av Ørsteds anläggningar.

Energy Domes batterier använder CO2 för att lagra överskottsenergi från solpaneler och vindkraftverk, som sedan kan skickas ut till kunderna om solen inte skiner eller när det är vindstilla.

Gör förnybar energi distribuerbar

Inledningsvis ska Ørsted och Energy Dome utreda användningen av ett 20 megawatt/200 megawattimmar stort batteri, men avtalet innehåller en option på utveckling av flera batterier, där det första kan stå klart 2024.

- Vi anser att CO2-batterilösningen är ett mycket lovande alternativ för långsiktig energilagring. Tekniken kan potentiellt hjälpa oss att minska koldioxidutsläppen från elnätet genom att göra förnybar energi distribuerbar, säger Kieran White, chef för Ørsteds europeiska landbaserade verksamhet.

Källa: Energy Watch