Nu begränsas bonusar till Fortums ledning

Fortums huvudkontor i Kägeludden, Esbo, Finland, Foto: Wikipedia Common, kredit: Sini V

Energibolaget Fortum har valt att lyfta en del av det lån som staten erbjuder Fortum som delägare. Den första raten är 350 miljoner euro. På det sättet garanterar Fortum att bolaget vid behov kan låna 2 miljarder euro till, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Nyligen avtalade Fortum om att få lyfta ett jättelån på 2,35 miljarder euro från staten. Staten har också erbjudit andra lånepaket till alla strategiska aktörer på elmarknaden, men det här lånet är skräddarsytt för Fortum.

Ett villkor för att Fortum skulle få lyfta lånet var att Fortum skulle besluta om de verkligen vill ha det före utgången av månaden, och det har Fortum alltså nu gjort.

Inget behov av lån

Fortum lyfter 350 miljoner euro för att kunna hålla kvar möjligheten att lyfta de resterande 2 miljarderna senare.

Maija Strandberg som är finansråd på Statsrådets kansli säger att Fortum inte egentligen har något behov av det här lånet just nu, men de ville försäkra sig inför svårare situationer under hösten eller i början av nästa år.

– Det är för att kunna hantera svåra situationer i futurmarknaden ifall priserna stiger och Fortum skulle behöva extra likviditet. Lånet är inte avsett för förluster. Tiden då Fortum kan lyfta resten av lånet är kort. Det gäller bara i 12 månader.

Fortum måste nu följa lånevillkoren om löner och bonusar

Genom att lyfta den första raten av lånet förbinder sig Fortum vid att följa lånets villkor.

– De måste ge en procent av sina aktier till finska statens placeringsbolag Solidium. Lånet begränsar också Fortums möjligheter att belöna sin styrelse och företagsledningen. Det gäller både löner och bonusar för åren 2022 och 2023, säger Maija Strandberg.

Det kan vara lite överraskande att Fortum vill säkra tillgången till det här lånet också efter att bolaget har nått ett avtal om försäljningen av dotterbolaget Uniper i Tyskland.

Lånet avser endast likviditetsproblem i Norden

Då staten erbjöd lånet fanns en överhängande risk att Uniper ännu skulle innebära avsevärda extrakostnader för Fortum.

Maija Strandberg betonar att det nu aktuella lånet endast gäller för likviditetsproblem i Norden.

– Det har ingenting att göra med Uniper. Visserligen hjälper det förhoppningsvis mycket när Fortum får tillbaka sitt lån på fyra miljarder euro till Uniper senare under året, men just nu är det här lånet en garanti för att Fortum snabbt ska kunna trygga sin likviditet ifall någonting besvärligt händer på den nordiska futurmarknaden under de kommande månaderna.

Källa: Svenska Yle