Något spännande håller på att hända i skogarna mellan Gävle och Falun

Uppvärmning av stålämnen med egen vätgas i stället för med gasol. Så laddar stålföretaget Ovako för stålproduktion med nollutsläpp. Hitachi Energy levererar den elektriska infrastrukturen till elekrolysören – vätgasanläggningen som är världens första i sitt slag.

Något mycket spännande håller på att hända i skogarna mellan Gävle och Falun, något som är på väg att bli en viktig del av den svenska industrins omställning till elektrifiering – och en koldioxidneutral framtid.

Här, hos stålföretaget Ovako i den anrika bruksorten Hofors, är projekteringen nu i full gång med en vätgasanläggning inne på fabriksområdet. Som världens första i sitt slag kommer den att förse stålproduktionen med eget fossilfritt bränsle för uppvärmning av stålämnen som sedan valsas och bearbetas till produkter som stänger, rör och ringar.

Hjärtat i vätgasanläggningen är en så kallad elektrolysör. Det är där som elektrolysprocessen äger rum, och där vatten spjälkas till vätgas och syrgas.

Fossilfritt alternativ till direktel

I Ovakos fall är den fossilfria vätgasen ett bra alternativ där direkt elektrifiering inte är möjlig.

– Genom att själva kunna producera vätgas kommer vi att kunna ersätta gasol som vi i dag använder i uppvärmningen, säger Mikael Persson, projektledare för vätgasprojektet på Ovako i Hofors.

Fördelarna med att använda vätgas är många, understryker han.

– Förutom vätgasen kommer vi också ta använda syrgasen som genereras vilket gynnar ekonomin och effektiviteten av anläggningen.

bild
Mikael Persson, projektledare för vätgasprojektet på Ovako i Hofors.

Ett av de hetaste teknikområdena

Men det stannar inte där.

Vätgas är just nu ett av de hetaste teknikområdena inom den svenska industrin och framhålls som lösning för att ersätta kol och fossilt bränsle i själva stålproduktionen, som ett sätt att balansera elsystemet och som ett bränsle på tankstationer för elektrifierade tunga fordon.

Förhoppningarna på projektet är därför stora inom hela den grupp av svenska företag som samarbetar kring den planerade installationen i Hofors. I projektet ingår förutom Ovako även Volvokoncernen, H2 Green Steel, Nel Hydrogen och Hitachi Energy. Projektet stöds dessutom av Energimyndigheten.

bild
Foto: Mikael Ullen

Vill sprida lösningen inom stålindustrin

Tanken med samarbetet är att etablera en industriöverskridande användning av vätgas, öka kunskapen om möjligheterna med bränslet och få till en kostnadseffektiv produktion av vätgas.

– I projektgruppen jobbar vi för att applikationen ska bli en modell som även andra kan använda. Vi vill sprida detta som en standardlösning till andra företag i stålbranschen, säger Mikael Persson.

Exemplet i Hofors gör att vätgas skulle kunna ta fart på allvar. En av utmaningarna hittills i debatten kring vätgas har handlat om att vätgasproduktion är en energikrävande process. Därför är en stabil elektrisk infrastruktur en vital del av Ovakos anläggning.

Modulär, fabriksbyggd lösning för strömförsörjningen

Här levererar Hitachi Energy lösningen: ett modulärt, fabriksbyggt ehouse som innehåller alla nödvändiga huvudkomponenter som transformatorer och likriktare, liksom relaterad kontrollutrustning och högströmsförband.

– Kortfattat kan modullösningen beskrivas som att man kopplar på växelström från transmissionsnätet i ena änden och det i andra änden kommer ut likström som driver elektrolysören, säger Lena Johansson, sälj- och marknadschef på Hitachi Energys affärsenhet Grid Integration.

bild
Lena Johansson sälj- och marknadschef på Hitachi Energy:s affärsenhet Grid Integration.

Sikte på skarp drift under 2023

Just nu jobbar Mikael Perssons projektgrupp för högtryck så att tidplanen ska kunna hållas för installationen med sikte på att ta elektrolysören i drift under första halvåret 2023.

– Det är mycket som ska falla på plats, säger han. Just nu håller vi på med projekteringen av nya byggnader och ombyggnationer. Men vi lägger också mycket tid på miljötillstånden. Om vi får alla tillstånd på plats i tid hoppas vi kunna provköra under första kvartalet 2023.

"Det händer verkligen nu, industrin har länge talat om vätgasens potential och det är både häftigt och lärorikt att få vara en del av det som händer i Hofors", säger Lena Johansson. Vår underliggande systemkunskap och våra lösningar gifter sig fint med vätgasens möjligheter.

Enligt Mikael Persson är stoltheten stor i Hofors för att få ögonen på sig för en världsledande, grön tekniklösning.

– Det är otrolig häftigt att vara med om detta – att det händer på riktigt och att vi fortsätter att visa vägen till en hållbar stålproduktion.

Lösningen i korthet

  • Ståltillverkaren Ovako bygger nu en fossilfri vätgasanläggning och blir därmed först i världen att värma stål med vätgas inför valsning.
  • Satsningen innebär att vätgas ersätter gasol och är i linje med Ovakos mål att ha noll utsläpp från stålproduktionen.
  • Vätgasen tillverkas i en så kallad elektrolysör inne på fabriksområdet där vatten spjälkas till vätgas och syrgas.
  • Hitachi Energy levererar den elektriska infrastrukturen till anläggningen – en modulär och fabriksbyggd lösning som omvandlar växelström till likström.
  • Transformatorer och likriktare är huvudkomponenter, liksom relaterad kontrollutrustning och högströmsförband som krävs för att omvandla växelström från distributionsnätet till likström som används i elektrolysören.
  • Vätgas från Ovakos anläggning kommer också kunna användas av vätgasdrivna lastbilar och bidra till att stabilisera elnätet.

Kontakt
Lena Johansson, Hitachi Energy, lena.johansson1@hitachienergy.com , Tel. 010-738 0228

Länk för mer information:

  • Podden Kraftsamtal – Vätgas – energins nya rockstjärna
  • Pressrelease – Samarbete för att möjliggöra klimatneutral stålproduktion och vätgasdrivna tunga fordon