Norska myndigheter uppmanar Equinor att inte stänga gaseldade kraftverk

Mongstad kraftvärmeverk hösten 2009. Foto: Kredit: Hydrogen Bob, Dong Energy

För att säkerställa leveranssäkerheten i Norge har TSO Statnett nu formellt begärt att oljeförsörjaren ska skjuta upp planerna på att stänga Mongstads kraftverk.

För ungefär fem år sedan meddelade Equinor att det var dags att sluta med driften. Det stod tidigt klart att det gaseldade kraftverket Mongstad var långt ifrån ett resultatrikt projekt.

Förlustaffär

Detta kan till och med ha varit uppenbart från början med tanke på att Ørsted 2013 – bara tre år efter fabrikens invigning – noterade en förlust på 160 miljoner DKK efter att ha sålt den för 1,7 miljarder DKK till det norska oljebolaget.

Men de konsekventa och allvarliga rörelseförlusterna fick Equinor att tillkännage den gradvisa avvecklingen av anläggningen i februari 2017.

Så sent som våren 2019 lämnade företaget in en ansökan om att upphöra med verksamheten vid anläggningen, där bara en av sina två 140 megawatt turbiner togs i drift, och med reducerad kapacitet för att kunna starta.

Slutet i sikte

Även om den norska TSO:n noterade att detta kan påverka försörjningstryggheten i området, godkändes Equinors ansökan av det norska vattenresurs- og energidirektoratet (NVE).

Anläggningen förblev i drift – men nu är slutet i sikte, med tanke på att Equinor planerar att stänga av turbinen definitivt senast den 31 augusti.

Detta sker vid en tidpunkt av det mest intensiva trycket på den europeiska försörjningstryggheten i senare tid. Detta påverkar även Norge där låga volymer i vattenreservoarer i den södra delen av landet – tillsammans med begränsad överföringskapacitet mellan de norra och de södra regionerna – har fått Norges olje- och energiminister att medge att energiransonering inte kan uteslutas.

Beredd på kall vinter

Som ett resultat av detta har Statnett begärt att oljebolaget ska fortsätta driva anläggningen till åtminstone 1 oktober. Detta är datumet för TSO:s deadline för att presentera den nuvarande kartläggningen av de mest effektiva socioekonomiska åtgärderna, så kallade SAKS, till att säkerställa tillräcklig el och värme till norska medborgare i hårt pressade tider.

- När vi inför dessa åtgärder som kan hjälpa i en hårt pressad situation är det viktigt att vi har en gedigen överblick över möjliga åtgärder och hur dessa bidrar och till vilken kostnad. Därför måste det potentiella beslutet att använda Mongstads kraftstation i en sådan situation läggas till den större bilden, säger Statnetts EVP Grid Operations Peer Olav Østli och tillägger:

– Enligt vår uppfattning är det viktigt att upprätthålla tillgänglig elproduktion när vi är på väg mot en situation med potentiell elbrist. Det är därför vi ber Equinor att ompröva sitt beslut och se till att Mongstads kraftstation kan göras tillgänglig som en del av åtgärderna för att säkerställa försörjningstryggheten.

Vägrar att ansvara för reservkraft

I releasen påpekar Statnett att en ”bra dialog” med Equinor pågår, specifikt om hur kraftverket kan vara i drift efter den 1 september. Hittills har både Equinor och Statnett vägrat stå för notan för att hålla kraftverket i drift.

Till norska nyhetsbyrån NTB sa vd för Equinor Anders Opedal förra veckan att det inte är vår uppgift att säkerställa reservkraft i Norge.