Ei - Läget på elmarknaden vecka 3 2022

Foto: Pxels

Fortsatt sjunkande priser i norr.

Systempriset har varit 5 procent lägre än föregående vecka, i genomsnitt 85,9 EUR/MWh.

I norra Sverige har spotpriset minskat med 39 procent och har under veckan legat på i genomsnitt 15,8 EUR/MWh i SE1 och SE2. I SE3 och SE4 har priset fortsatt fluktuera och i snitt legat på 101,4 respektive 102,8 EUR/MWh.

Medeltemperaturen har legat 1,8 grader över normalt, och det har varit mindre nederbörd än normalt.

Under slutet av veckan har den finska kärnkraftreaktorn Olk 3 börjat tas i drift och producerat en effekt om 300 MW.

Priset på kol har fortsatt stiga med 16,6 procent, och var på fredagen 161 USD/ton.

Priset på gas har fortsatt minska med 6,5 procent och handlades på fredagen för 77 EUR/MWh.

Läs rapporten i sin helhet HÄR!