Redare beställde rekordantal specialfartyg för vindkraftsinstallation under 2021

Bilden visar det avancerade offshoreinstallationsfartyget Aeolus, som är ett utmärkt exempel på ett fartyg vars uppgift är att bidra till bygget av vindkraftverk till havs. Fartyget, som ägs av företaget Van Oords brittiska filial MPI Offshore, har två offshore-installationsfartyg, MPI Resolution och MPI Adventure. Även dessa används för installation och underhåll av havsbaserade vindkraftsparker. Foto: Van Oord

Ett rekordstort antal havsbaserade vindinstallationsfartyg beställdes 2021, enligt siffror från Clarksons Platou, som också pekar på stigande dagspriser för de stora fartygen.

2021 var året då beställningarna på de mycket stora WTIV-fartygen som användes för att installera havsbaserade vindkraftverk verkligen började ta fart.

Totalt har över 17 av de så kallade vindkraftsinstallationsfartygen beställts under året, med optioner på ytterligare nio, skriver Clarksons Platou utifrån slutsiffrorna för 2021. Det är det högsta antalet någonsin under ett enskilt år.

Norska Havfram kommer att beställa en serie fartyg för installation av havsvind som en del av företagets konvertering från havsolja. JP Morgan Global Alternatives är Havframs finansiella partner.

Det norska offshoreföretaget Havfram gör nu entré som vindföretag med beställning av flera nya vindinstallationsfartyg i samarbete med kapitalförvaltaren JP Morgan Global Alternatives.