Miljöpartiet vill satsa på solvärme

Foto: Absolicon

Miljöpartiets presenterade på DN-debatt den 16 januari sex punkter för att komma till rätta med utmaningarna i elsystemet. På första plats finns stöd till solvärme i en parallell till det stöd som funnits till solceller. Miljöpartiet menar att solvärme på ett effektivt sätt kan bidra till värmeproduktion för både enskilda villor och till fjärrvärmenätet.

Förslagen från Miljöpartiet kommer efter att Energimyndigheten i december 2021 släppte en rapport om storskalig solvärme i Sverige som visar att solvärme blir lönsamt i 100% av de mindre fjärrvärmenät som idag eldar pellets på sommaren. Kostnadsberäkningarna, som siktar på år 2035, visar också att det med stigande biobränslepriser kan bli lönsamt med upp till 6 TWh solvärme i de svenska fjärrvärmenäten.

Ett oväntat resultat av kostnadsberäkningarna som gjorts av konsultbolaget Profu är att säsongslagring av solvärme från sommar till vinter även effektiviserar fjärrvärmesystemet så att mer spillvärme kan tas tillvara. Sammanlagt kan de i ett gynnsamt läge minska förbränningen av bränslen i fjärrvärmenäten med 12 TWh.

Absolicon har bidragit till rapporten bland annat genom att delta i en referensgrupp.

- Det är bra att Energimyndigheten nu visar vilken enorm potential storskalig solvärme har i Sverige. I ett av rapportens scenarier blir det lönsamt med solvärme i nästan alla Sveriges fjärrvärmenät. Våra beräkningar visar att det skulle innebära 15-20 miljarder kronor i solvärmeinvesteringar i Sverige, säger Joakim Byström, Absolicons vd.

På en paneldebatt arrangerad av Svensk Solenergi och Energiföretagen i samband med att rapporten släpptes ansåg Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lorenz Tovatt att ett introduktionsstöd liknande det som solceller haft i Sverige med investeringsstöd på 50% kunde vara en lämplig åtgärd för att introducera storskalig solvärme i Sverige.

Bengt Söderberg är energianalytiker på Absolicon och studerar olika länders energipolitik och effekterna av att minska förbränningen av fossila bränslen. Hittills har fokus legat på produktionen av elektricitet med stora subventioner av vindkraft och solceller, men nu finns stora satsningar även på solvärme.

- Nere på kontinenten har länder som Tyskland, Frankrike och Österrike satsat på att introducera storskalig solvärme i fjärrvärmenäten. Där ser man att marknaden för solvärme växer snabbt när politikerna sätter in stimulansåtgärder i värmesektorn, säger Bengt Söderberg.

Miljöpartiets utspel kan vara första steget till att även Sverige kommer med i klubben av länder som satsar på att producera värme i fjärrvärmenäten med solvärme i stället för att elda olika bränslen.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB