Nytt samföretag vill tillverka batterimaterial i Vasa

Tomten som reserverats för anodmaterialfabriken är en av de största på Gigavasa-området. BILD: VASA STAD

Ett brittiskt-finskt-indiskt samföretag vill börja tillverka batterimaterial på Gigavasa-området i Vasa. Målet är att starta en av Europas största anodmaterialfabriker.

Det är ett samföretag grundat av finländska Grafintec och indiska Epsilon Advances Materials som gjort en tomtreservering på Gigavasa-området och ingått ett intentionsavtal med staden. Grafintec är i sin tur ett helägt dotterbolag till brittiska Beowulf Mining som är börsnoterat i London och i Stockholm.

Planen är att bygga en anodmaterialfabrik på området strax söder om staden, som är reserverat för aktörer inom batterivärdekedjan. Målet är att produktionen ska vara i gång 2025. Anoden är en av batteriets huvudkomponenter vid sidan av katoden och elektrolyten.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry välkomnar Grafintec och Epsilon Advances Materials planer och säger att siktet är inställt på att bygga upp en anodmaterialproduktion av betydande storlek.

– Efterfrågan på anodmaterial kommer att vara mycket stor i Europa de närmaste åren. Ambitionen är att bli en av de mest betydelsefulla spelarna på den europeiska anodmaterialmarknaden, säger Häyry, till Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

Enligt Häyry är den planerade fabriksetableringen en viktig pusselbit i Gigavasa-områdets strategi att skapa förutsättningar för en hållbar batterivärdekedja.

Beowulf Minings vd Kurt Budge säger att Vasa har många konkurrensfördelar som avgjorde valet av etableringsort. Några andra etableringsorter tittar man inte på. Han besökte Vasa i oktober och berömmer den positiva samarbetsatmosfären med olika samhällsaktörer, infrastrukturen, kunnandet och tillgången till förnybar energi.

Till de första åtgärderna hör att sätta i gång processen med en miljökonsekvensutredning. Enligt Budge är det tio månader sedan Beowulf Mining började samarbeta med Epsilon Advances

Materials kring projektet. Han konstaterar att huvudfokus inom batterimaterialtillverkningen i Europa hittills har legat på katodmaterial och ser det som en fördel att nu vara först inom anodmaterial. I dag tillverkas 95 procent av batteriindustrins anodmaterial i Kina. Målet i Vasa är att inledningsvis tillverka 10 000 ton anodmaterial per år och senare 50 000 ton.

Stadsdirektör Häyry konstaterar att storleken på tomten, 38 hektar, ger en fingervisning om etableringens storlek. Den är en av de största på hela området och ligger nära den tomt som reserverats för ett annat stort projekt, norska Freyr Batterys planerade battericellsfabrik

Ännu ett företag, brittiska Johnson Matthey, har planerat inleda tillverkning av batterimaterial i Vasa, men i november beslöt företaget att överge verksamheten.

 

 

 

 

 

...