Elektrisk mobilitet: Solaris öppnar laddningspark för olika tekniker

Laddningsparken kommer att ha en total yta på 5 000 kvadratmeter. Fyra laddplatser för fordon, huvudladdstation och teknikrum ska finnas i en täckt del. Solcellsceller kommer att installeras på byggnadernas tak, vilket möjliggör lokal energiproduktion från förnybara energikällor. Foto: Solaris

Med etableringen av en ny laddningspark vill den polska busstillverkaren Solaris ge kunderna möjlighet att få en inblick i olika laddningstekniker.

Solaris kommer att bygga den nya "Solaris Charging Park" vid sin anläggning i Bolechowo nära Poznan. Laddplatsen kommer att utrustas med olika laddsystem och tvåvägsladdningsteknik. Möjligheten att testa olika lösningar här är tänkt att vara ett svar på den växande efterfrågan på elbussar från europeiska bussoperatörer.

Enligt bolaget ska byggarbetet vara klart i slutet av detta år och laddningsparken ska kunna vara i full drift i mitten av 2022.

Laddningssystem från olika leverantörer

Laddningssystem från olika leverantörer har installerats i parken. Olika batteriladdningssystem testas och erbjudanden utarbetas anpassade till olika marknadskrav. Man hittar laddningspunkter med effekter från 150 till 600 kilowatt. Systemet är kompatibelt med kontakter som finns på marknaden, samt laddning via strömavtagare.

Parken stödjer även V2G-teknik (Vehicle-to-Grid), det vill säga teknik för tvåvägs energiflöde mellan fordonet och nätet. Solaris Charging Park kommer att vara den första tvåvägsladdningsparken i Polen och en av de första i sitt slag i Europa.