Fusionsenergi presenterades vid COP26:  Gamechanger för vår globala energiframtid

ITER exhibit at GOP26. UKAEA är världsledande när det gäller att en dag uppnå kommersiell fusionskraft, med planer långt framskridna för en prototyp av fusionskraftverk (Bild: STEP, den sfäriska Tokamak för energiproduktion), som ska vara i drift i början av 2040-talet.. Photo: IAEA Imagebank

Fusionsenergi har ingått i FN:s dialog och överläggningar för första gången under COP26 i Glasgow. 

Fusionsenergi är en kraftkälla som har möjligheten att i framtiden bidra till en koldioxidfri energiproduktion med stor potential.

Detta var budskapet från forskare och ingenjörer från den internationella fusionsenergigemenskapen med UKAEA (UK Atomic Energy Authority) i spetsen till världsledare på den sista dagen av COP26-konferensen i Glasgow.

Fusionskraften, som imiterar den process som driver solen och stjärnorna – utlovar en nästan gränslös koldioxidfri energikälla på lång sikt. Den skulle ha förmågan att möta den globala ökningen av efterfrågan på el som förväntas under de kommande decennierna.

- Fusionsenergin är en "gamechanger" för vår globala energiframtid. Jag tvivlar inte på att fusion kommer att vara en kompletterande del av energimixen för kommande generationer. Det är ett av de största vetenskapliga och tekniska uppdragen i historien och belöningarna för framgång kommer att vara enorma för vår planet, konstaterade Professor Ian Chapman, VD för UKAEA.

Fusionsenergi har varit en av vetenskapens och teknikens största utmaningar hittills. Team av forskare och ingenjörer runt om i världen arbetar intensivt med forsknings- och utveckling av fusion, ett arbete som nu ökar alltmer. Joint European Torus (JET) ligger i framkant av denna forskning – liksom ITER-projektet, ett samarbete mellan 35 nationer i södra Frankrike tillsammans med privata projekt i bland annat USA.

 ITER-medlemmarna, inklusive USA, Kina, Indien, Japan, Korea och Ryssland, tillsammans med Europeiska unionen, står bakom ett av världens största internationella vetenskaps- och ingenjörssamarbeten i historien. Forskningsreaktorn ITER är nu i full monteringsfas och kommer snart att stå färdig för att i stor skala kunna testa fusionsprocessen.

- Fusionsforskare och ingenjörer är närmare än någonsin att få denna revolutionerande rena, hållbara energi fungerande i full skala i kommande tester. Här i Glasgow har vi bjudit in ​​ledare för att synliggöra för dem en framtid där fusion är en viktig del av den globala energimixen utan koldioxid, betonade Dr Bernard Bigot, generaldirektör för ITER och ordförande för panelen vid COP26.

Vid sidan av internationella samarbeten har mer än 2 miljarder USD i privata investeringar pumpats in i ett snabbt växande antal innovativa amerikanska fusionsföretag.

Denna ökning har lett till att fusion klassas som en ytterst viktig del av det framtida globala energipusslet och som komplement till andra hållbara energiinsatser.