De levererade de viktiga kablarna till Northvolt

Den nybyggda transformatorstationen ST27 Furunäs öster om Northvolt.

Tillsammans med Onninen fick Reka Kabel prestigeuppdraget att leverera mellanspänningskablar till Sveriges största industriprojekt på flera decennier
–  batterifabriken Northvolt utanför Skellefteå. Hela 70 kilometer optimerad kabel har lagts ner. Ett jätteprojekt som kännetecknas av nära och gott samarbete med beställaren Skellefteå Kraft Elnät AB.

 

bild
De nergrävda kabelförbanden knyter ihop den nybyggda transformatorstationen ST27 Furunäs, öster om Northvolt, med en annan station drygt sex kilometer bort väster om Northvolts område.

– Under den här typen av jobb med extrem tidspress och enorma mängder kabel som ska läggas ner är leveranssäkerhet och nära samarbete med leverantören och tillverkaren helt avgörande, säger Peder Cavallin, projektledare på Skellefteå Kraft Elnät AB.På bara sex månader skulle 70 000 meter kabel installeras och grävas ner. Och allt gick som det skulle. Strax före jul spänningsattes kabelförbanden från Reka Kabel och grossisten Onninen och ännu ett viktigt steg på vägen mot att färdigställa Europas största litiumjonfabrik var lagt. Northvolt Ett, som fabriken heter, ligger strax utanför Skellefteå och bakom företaget står den förre Teslachefen Peter Carlsson.

Den 40 fotbollsplaner stora fabriken kommer färdigställas i etapper och ha cirka 2500 anställda och en produktion på mellan 32 GWh och 40 GWh per år när den är fullt utbyggd runt år 2024. Runt 200 000 ton litiumjonbatterier ska då produceras för att möta den ökade efterfrågan på batterier till elfordon och maskiner.

70 000 meter kabel

För att producera batterier går det åt el. Och det i enorma mängder. Färdigbyggd beräknas Northvolt

Ett behöva 2 TWh årligen, eller drygt 1 procent av landets totala elproduktion. Elen till Världens grönaste batterier, som de kallas, köps in från Skellefteå Kraft och ska vara till 100 procent förnybar. Vattenkraft utgör basen. Det är här beställningen på 70 000 meter
mellanspänningskabel från tillverkaren Reka Kabel och grossisten Onninen kommer in i bilden.

– Strax utanför Northvolts område hade vi dubbla 30 kV luftledningsgator, vi behövde därför i ett första skede ersätta dem med kablar i mark. Syftet med kablarna är att få till infrastrukturen för att kunna leverera kraft till Northvolt, säger Peder Cavallin.Skellefteå Kraft Elnät AB anlade därför en ny transformatorstation öster om Northvolt, kallad ST27 Furunäs, och knöt ihop denna med en annan station drygt sex kilometer bort på andra sidan Northvolts område. Tre kabelförband med nio
stycken 36 kV enledare grävdes ner i marken.

 

bild
70 kilometer kabelförband från Reka Kabel och grossisten Onninen lades ner på bara 6 månader.
Foto: Skellefteå Kraft Elnät AB

Optimerade kablar

Kablarna är av typen AXLJ-F TT 36 kV och tillhör Reka kabels produktfamilj Dryrex, en kabelfamilj som är optimerad för den här typen av markförlagda ledningar. Denna kabeltyp är  längs och tvärvattentät  med PE mantel, ledarisoleringen är XLPE. Kabelns förläggnings- och hanteringsegenskaper är utmärkta.  

Leveranssäkerheten helt avgörande

– Det är sällan vi lägger ner så här mycket kabel på så kort tid. 70 kilometer kabel på bara sex månader! Så att få fram leveranserna i tid var här helt avgörande, men det gick hur bra som helst. Det märks ju att Reka Kabel och Onninen varit med förut och att de också har gott samarbete sinsemellan. De vet vilka utmaningar ett sådant här projekt innebär och har hanterat det på bästa sätt. Och det var inga små laster som Reka levererade i Skellefteå.– 140 trummor kabel! Det är ju en del det. De kom i leveranser om 70 trummor och med
tanke på att trummorna väger några ton styck och är runt fyra meter i diameter tog de ju en stund
att ställa upp, säger Peder Cavallin och skrattar.

Tryggt med utbildning på plats

Men nu ligger kablarna skarvade och klara i marken. Runt 130 skarvsatser hade köpts in till
att skarva samman kabellängderna.

När vi köper in sådan här enorma mängder kabel vill vi ju verkligen veta att vi gör rätt så det
har känts tryggt för oss att ha med experter från Reka Kabel och Onninen på plats för att utbilda vår personal. De är ju väldigt duktiga och insatta och har den bästa kunskapen som finns om både materialet i sig och de riktigt svåra bitarna som att exempelvis göra rätt vid avslut, säger Peder Cavallin.

 

bild
Peder Cavallin, projektledare på Skellefteå Kraft Elnät AB.
Foto: Skellefteå Kraft Elnät AB

Mycket nöjda med upphandlingen

Det är mycket som ska vägas in vid en upphandling och att Reka Kabel och Onninen, ett affärsområde inom Kesko AB, även kunde erbjuda utbildning och stöttning på plats vid en sådan här omfattande installation var en bonus för Skellefteå Kraft AB.
Leveranssäkerhet och att hålla de pressade tidsramarna en annan.

I upphandlingen ingick flera olika urvalskriterier för att utvärdera leverantörernas kapacitet, bland annat pris och konstruktion på materialet. Och vi har varit mycket nöjda med Onninen som leverantör av kabel och lina från Reka Kabel, säger Anneli Viklund, inköpare på Skellefteå Kraft AB.

 

bild
140 trummor kabel blev det totalt.
Foto: Skellefteå Kraft Elnät AB

För mer information 

Heinz Elbert
Distriktschef Syd Infra
Mobil. +46703778020
Email: heinz.elbert@rekakabel.se

Sam Forsbeck
Försäljningschef Sverige
Mob +46705352159
Email: sam.forsbeck@rekakabel.se

www.rekakabel.se

bild