Istället för att köpa nytt – Mälarenergi väljer modern teknik med minimal miljöpåverkan

Med ABB:s retrofitlösningar tar det under två timmar att byta ut en brytare i ett ställverk och kunden slipper oftast att slå av driften.

När Västerås kraftvärmeverk behövde uppgradera sina ställverk använde de sig av en retrofitlösning från ABB istället för att köpa nytt. Genom att successivt byta ut gamla komponenter i ställverk mot nya får företag tillgång till modern och energieffektiv teknik med minsta möjliga miljöpåverkan. ABB har retrofit-lösningarna och tjänsterna som hjälper till att framtidssäkra verksamheten.

- Visst kan man byta till helt nya tekniska lösningar men det mest energieffektiva och hållbara är oftast att ta hand om och maximera nyttjandet av det man redan har installerat. Och det gör man genom anläggningsspecifika underhållsplaner baserat på mätning och livscykelanalyser och genom att byta ut och uppgradera komponenter som behövs genom retrofit, säger Daniel Weidenmark, säljchef på ABB:s affärsområde Electrification Service.

Retrofit innebär att byta ut och uppgradera äldre komponenter, som exempelvis brytare i ställverk, för att förlänga produktens livstid. Installationen går snabbare och påverkar inte driften lika mycket som vid helt nya installationer, och företagen slipper skrota fungerande utrustning i onödan. Förutom att minimera företagets resursförbrukning och bidra till ökad hållbarhet får man med hjälp av retrofit också gradvis tillgång till en allt högre tekniknivå till minsta möjliga kostnad.

Teknik som kan användas för att ytterligare förlänga livslängden genom mer detaljerad mätning, mer optimerat underhåll, ökad energieffektivisering och driftsäkerhet, berättar Daniel Weidenmark:

- Att välja att uppgradera brytarna i ett ställverk till de senaste tekniken i samband med en retrofit service är inte någon större kostnad, och något vi oftast förespråkar. Brytaren vi sätter in ska ju kanske sitta där i 20 år. Så det är lika bra att framtidssäkra så långt det går med en gång.

bild
Rolf Bäckström, underhållsingenjör på Mälarenergi, och Per Johansson, tekniskt säljstöd på ABB, diskuterar retrofit-installationen i Mälarenergis kraftvärmeverk.

Snabb uppgradering minskar produktionsbortfall

Retrofit har lite olika innebörd allt efter den lösning som väljs. Från att bara byta ut själva brytaren, direct replacement, till att även ersätta andra komponenter i kassetten, retrofill, till att sätta in en ny kassett in i den redan befintliga eller platsbygga.

- Vilken lösning kunden väljer beror bland annat på hur lång tid de har möjlighet att slå ifrån sin anläggning. Med våra standardkit kan vi byta ut en brytare på under två timmar, från stopp till start. Vilket är väldigt snabbt och kunderna slipper oftast slå av driften. Att platsbygga tar något längre tid, men betydligt mindre än om man skulle byta ut hela ställverket, säger Per Johansson, tekniskt säljstöd inom lågspäningsprodukter på ABB Electrification Service.

Fast först måste företaget ta reda på hur statusen för anläggningens olika komponenter ser ut. ABB erbjuder här olika typer av serviceavtal och förebyggande underhåll. Allt från grundläggande besiktning till detaljerade underhållsplaner, termografering och paket med stand by-beredskap, berättar Per Johansson, och kommer med en brasklapp:

- Det är livsviktigt att rutinmässigt göra en genomgång av potentiella felkällor och status på utrustning. Att enbart förlita sig på avhjälpande åtgärder och hoppas att det snabbt ska finnas tillgång på exakt de reservdelar och den expertis man behöver är att leva i blindo. Det gäller att veta vad man har och hur man ska gå till väga i händelse av ett akut fel.

– Vårt projekt med att uppgradera och ersätta äldre brytare är ett steg i riktning mot vårt mål om nettonoll utsläpp av fossil koldioxid senast 2035. Att vi gör det tillsammans med en leverantör som ABB, som gör samma hållbarhetsresa som Mälarenergi, känns extra bra, säger Rolf Bäckström, underhållsingenjör, Mälarenergi.

bild
Rolf Bäckström, underhållsingenjör på Mälarenergi.

Retrofill med nya brytare i Västerås

Några som precis har gjort en retrofit-uppgradering är Mälarenergi. De anlitade ABB för att ersätta äldre nu utgångna brytare i sitt Kraftvärmeverk i Västerås.

- Här gjorde vi en retrofill och bytte ut både effektbrytare och en del andra komponenter i deras ställverk. Vissa brytare var långt gångna i livscykeln, både driftsmässigt och när det gäller tillgången på reservdelar så syftet var både att uppgradera och jobba förebyggande, säger Per Johansson.

För att säkerställa trygg produktion långsiktigt valde Mälarenergi att uppgradera till ABB:s mest avancerade brytare: Emax 2.

- De såg till att framtidssäkra och välja en högre teknisk nivå på brytarna när de ändå var igång. Vilket är klokt. Emax 2 kostar inte så mycket mer i inköp och innebär förutom ökad drift- och personsäkerhet snarast en kostnadsbesparing genom att den kan hjälpa kunden att pressa energiförbrukningen, säger Daniel Weidenmark.

Emax 2 effektbrytare, som finns i fyra storlekar upp till 6 300 A, är unik på så sätt att den innehåller ett uppkopplat skyddsrelä med en integrerad styrenhet som mäter och utvärderar energiförbrukningen. Baserat på detta kan lasterna sedan övervakas och styras så optimalt som möjligt.

bild
ABB:s energieffektiva Emax 2 luftbrytare är den enda brytaren i sitt slag som både kan skydda elektriska kretsar och minska energiförbrukningen baserat på användarens behov.

Predikativt underhåll och helhetstänk

Med modernare brytare som Emax 2 finns en rad olika tjänster som företagen kan använda sig av. Tjänster och möjligheter som utvecklas i en svindlande fart i takt med att den digitala tekniken utvecklas, berättar Daniel Weidenmark.

- Redan idag har ABB tjänster där vi hjälper företag att övervaka statusen på deras utrustning. Med våra system kan produkterna i förväg indikera när ett fel är på väg att ske och avhjälpande åtgärder sättas in. Och med hjälp av exempelvis AI går det nu att analysera både energikonsumtion och ta fram effektiviseringsförslag på delvis automatisk väg.

Ett konkret exempel på förebyggande underhåll genom uppkopplade reläer och mätning är att övervaka status för brytare i lågspänningsställverk baserat på användning och omgivning. Något som exempelvis Mälarenergi nu kan ta del av genom den retrofituppgradering som ABB utförde i Västerås kraftvärmeverk.

Kontakt:

bild

Daniel Weidenmark, säljchef på ABB:s affärsområde Electrification Service.
daniel.weidenmark@se.abb.com
+46702758126

bild

Per Johansson, tekniskt säljstöd inom lågspänningsprodukter på ABB:s affärsområde Electrification Service.
per.johansson@se.abb.com
+46724644550