Kamstrups smarta vattenmätare lyssnar efter läckage i ledningar

Jesper Hess, ansvarig för försäljningsverksamheten i Sverige för värme, kyla och vatten på Kamstrup, presenterade företagets smarta vattenmätare på Vatten 2023.

Underhållsskulden i Sveriges VA-nät från 1950 och 60-talet tickar på. Behovet av att stoppa läckage i ledningsnäten blir allt större. Kamstrup har konstruerat digitala intelligenta mätare som nu kan komma väl till pass.

  Förutom att mäta vattenförbrukningen kan mätaren även lyssna på läckage i vattenledningarna, säger Jesper Hess, säljansvarig i Sverige för värme, kyla och vatten.

Kamstrup är tillverkare av totala systemlösningar för smart energi- och vattenmätning. All utrustning som företaget säljer tillverkas i Danmark. På mässan Vatten2023 presenterade företaget bland annat sina smarta digitala vattenmätare.

bild
Kamstrup erbjuder ett stort urval av automatisk mätaravläsning och smarta mätsystem som sträcker sig från handhållna enheter till långdistansnätverk.

– Vi erbjuder data som hjälper kunderna i sin planering i förbyggande- och avhjälpande underhåll samt expansion i nya eller utökade stadsdelar, säger Jesper Hess.

Han lyfter fram de smarta mätarnas förmåga att lyssna efter läckor.

– Det kostar pengar att producera vatten, och i stället för att vattnet försvinner och inte brukas på det sättet som är tänkt så slösas resurser bort som kunderna faktiskt har investerat produktionskapacitet i, säger Jesper Hess.

Kamstrup tillhandahåller mätaren alternativt hela system och säkerställer sedan att kunden får sin data till den punkt, i det format, och i den upplösning som man önskar.

– En del av kunderna är mycket digitalt mogna. Här kanske vi endast hjälper till med vissa delar, att leverera mätare eller radioplanering. Andra kunder börjar från noll, där man har mekaniska vinghjulsmätare och då har vi möjlighet att hjälpa till med allt från mätare, kommunikation, datainsamling, datalagring, mätarinstallation, projektledning samt utbildning, säger Jesper Hess.

Förutom Kamstrups insamlingssystem READy Manager så erbjuder man också analysverktyget, Water Intelligence.

All mätdata organiseras, visualiseras och analyseras automatiskt för att ge kunden en total överblick över sitt distributionsnät. Detta ger möjlighet att hitta läckage i servisledningar och distributionsnätet för att minska mängden vattenförlust. Analyssystemet har också en ”instrumentpanel” med inbyggda algoritmer för att bättre prioritera förbyggande och avhjälpande åtgärder. Kunden får också en kartbaserad översikt över sitt distributionsnät för att utföra mer genomgående analys av distributionsnätets status, säger Jesper Hess.

Kamstrup Sverige har förutom försäljning en omfattande projektorganisation som förbereder och driver stora projekt med löptider över flera år. Kunder som behöver hjälp med att utbilda ny personal i system, mätare eller kommunikation, eller felsökning av mätare, kommunikation eller system får hjälp av Kamstrups omfattande och decentraliserade serviceorganisation. Förutom huvudkontoret i Danderyd (från och med december 2023) har Kamstrup också kontor i Umeå, Karlskrona och Alingsås.

 

bild
Kamstrups mätare flowIQ® 2200 möjliggör akustisk läckagesökning.

För mer information:
Hemsida:  Kontakta vårt lokala säljteam (kamstrup.com)
e-post: innesalj@kamstrup.se
Telefon: +46 (0)8 522 265 00
www.kamstrup.com

bild