Elkris och en osäker omvärld sätter reservkraft högt på agendan

bild

Digitaliseringen och elektrifieringen av samhället samt det osäkra omvärldsläget och den senaste tidens extremväder är viktiga anledningar till att fler fått upp ögonen för reservkraft. Mot bakgrund av förra årets skenande elpriser och hot om effektbrist, är efterfrågan kring att säkra kraftförsörjningen fortsatt stor för såväl företag, kommuner som regioner.

Vi stämde träff med Robin Carlsson, affärsområdesansvarig för Critical Power på Coromatic, för att prata om trender och hur man ska tänka kring reservkraft.

– Tillgången till kraftförsörjning dygnet runt är avgörande för många verksamheter. Ett tillverkande företag utan kraftförsörjning kan snabbt tappa produktion och därmed riskera stora värden. På ett äldreboende utan el kan man varken laga mat eller få varmvatten och på ett sjukhus kommer man inte åt journalerna, förklarar Robin.

På Coromatic, som arbetar med att säkra tillgång till kraft och kommunikation, har man sett en stor ökning i intresset för reservkraft.

– Trots att de flesta är väl medvetna om de stora verksamhetsrisker ett kraftbortfall innebär är det fortfarande många som saknar reservkraftslösningar.

bild

Analysera behov utifrån sårbarhet
– De flesta digitala system är väldigt sårbara mot elavbrott och behöver i många fall säkras mot korta ”blink” i effektbortfall medan problemet i andra delar av verksamheten först uppdagas efter någon dag, fortsätter Robin.

Robins rekommendation är att se över verksamheten och se vilken påverkan ett kort avbrott har, vad som händer efter en dag och vad sker om elbortfallet pågår i en vecka.

Efter det är det dags att planera för vilken effekt och typ av reservkraft som behövs.

– Det är viktigt att ta höjd för den fortsatta elektrifieringen, ofta handlar det snarare om att lägga till effekt än att ta bort, förklarar Robin.

bild
Robin Carlsson, affärsområdesansvarig för Critical Power på Coromatic.

Han ger ett exempel:

­– En organisation som planerar att gå över till elbilar behöver säkra att det finns tillräckligt effekt för att ladda bilarna vid ett bortfall.

Det vanligaste är att ha en kombination av batteridriven reservkraft via s.k. UPS: er och bränsledriven reservkraft.

­– Ett sjukhus måste kunna fungera med enbart reservkraft i sju dygn, då är det bränsledrivet som gäller för att säkra kraftförsörjningen.

Avgörande med service och underhåll

Hållbarhetstänket har slagit igenom även inom reservkraft då biobränslet HVO är standard och vissa UPS-anläggningar även kommer med solceller.  Det är också viktigt att tänka på att anläggningarna, som kan vara både mobila och stationära, ofta är bygglovspliktiga med bullerskydd som en viktig del.

Slutligen poängterar Robin det som borde vara självklart och viktigt för fler – att löpande investera i service och kontroll.

­­– Tanken med reservkraft är just att den bara ska behöva användas i reserv. Ofta står anläggningarna oanvända i flera år men när det väl är skarpt läge måste de fungera till 100%, säger Robin avslutningsvis. 

bild