Vattenfall hittar köpare till hälften av 140-megawatt stora vindkraftsparkens produktion

Byggnadsarbeten vid Bruzaholm kommer att starta i sommar. Foto: Vattenfall

Den svenska biltillverkaren Volvo (STO: VOLV-B) har förbundit sig att köpa hälften av produktionen av en 140-megawatt stor vindkraftspark på land som ska byggas av det lokala statliga kraftverket Vattenfall AB i södra Sverige.

Parterna har tecknat ett tioårigt avtal för Volvo att köpa cirka 230 gigawattimmar förnybar el årligen från vindparken Bruzaholm som planeras tas i drift till hösten 2025, meddelade företagen på tisdagen.

Kraftköpsavtalet (PPA) träder i kraft direkt efter att anläggningen tagits i drift.

Byggnationen startar i sommar

Vattenfall meddelade att det har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Bruzaholm-projektet i april med byggnadsarbeten som kommer att starta i sommar.

Vindkraftparken Bruzaholm kommer att inrymma 21 vindkraftverk och ha en årlig produktion på cirka 460 gigawattimmar. Webbplatsen kommer att sträcka sig över 13 kvadratkilometer (5,02 kvadrat miles).

- Detta partnerskap med Vattenfall är ett steg framåt i koncernens åtagande att nå en värdekedja utan nettoutsläpp av växthusgaser (GHG) senast 2040 och uppnå målen i klimatavtalet från Paris", noterade Volvo i pressmeddelandet.

Källa: Volvo