Danmark är emot EU:s åtgärder för att begränsa biomassa

Sågspån är rester från träförädlingsindustrin som senare blir biomassa. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Joe Mabel

I en skrivelse som danska Klimatministeriet har skickat till det danska skogsförbundet uttrycks motstånd mot ett initiativ från EU.

Klimat-, energi- och försörjningsminister Lars Aagaard bekräftar att regeringen är emot EU-förslaget.

Regeringen är emot ett initiativ från EU om att begränsa de stora mängder ved som EU-länderna eldar som biomassa, skriver tidningen Information.

Vissa former

Europaparlamentet föreslår att i framtiden endast vissa former av biomassa ska räknas som förnybar energi.

Enligt en skrivelse som Klimatministeriet har skickat till branschorganisationen Danish Forest Association är regeringen emot det initiativet.

Enligt Information står det i brevet att departementet "inte anser att EU-parlamentets förslag att införa en ny definition och sätta begränsningar för användningen av primär träbiomassa är rätt väg att gå".

Enligt föreskrifter från FN ska biomassa beräknas som klimatneutral. Information skriver dock att flera experter säger att biomassa släpper ut CO2 direkt i atmosfären.

Mindre grenar

EU-parlamentet föreslår att mindre grenar, gallringsved som är mindre än tio centimeter tjockt och rester från sågverk fortfarande kan klassas som förnybar energi. Trä som hämtas direkt från skogarna och görs till träpellets och flis för eldning ska dock inte längre räknas som klimatneutralt, anser riksdagen.

Enligt Information bygger Danmarks framgångar som ett så kallat grönt föregångsland till stor del på biomassa. Ungefär två tredjedelar av Danmarks gröna energi kommer från förbränning av biomassa.

Som övergångslösning

Klimatrådet kritiserar Danmarks motstånd mot förslaget från EU. Peter Møllgaard, ordförande i Klimatrådet, säger till Information att man fruktar att Danmarks motstånd mot åtgärden beror på att Danmark kommer att behöva ännu mer biomassa de kommande åren.

De som är emot förslaget från EU-parlamentet använder som argument att biomassa ska ses som en övergångslösning, så att man snabbare kan komma bort från kol och naturgas.

Klimatminister Lars Aagaard (M) bekräftar för Information att regeringen är emot förslaget.

- Om man ser bortom Danmark kan en begränsning av användningen av primär träbiomassa leda till ökad användning av fossila bränslen, eftersom det finns en risk att man i många länder av olika anledningar inte omedelbart går över från användningen av primärt trä. biomassa till andra typer av hållbar energi", säger han i ett skriftligt svar.

Källa: Energy Watch