Internationellt partnerskap kommer att testa CO2-avskiljning på tankfartyg

I samarbetet ingår förutom Stena Bulk, ABS, Singapores Global Center for Maritime Decarbonization, Oil and Gas Climate Initiative, även Alfa Laval, den nederländska organisationen för tillämpad vetenskaplig forskning och Deltamarin Ltd. Foto: Stena Bulk

Ett konsortium av internationella sjöfartsaktörer har godkänts för ett pilotprojekt för att fånga upp växthusgaser som släpps ut från sjöfarten.

Svenska Stena Bulk ska tillsammans med bland annat Singapores maritima klimatcenter GCMD och olje- och gasindustrins klimatsatsning OGCI testa CO2-avskiljning på ett av sina tankfartyg.

Arbetet kan nu gå vidare till nästa steg, efter att konsortiet fått ett principgodkännande från klassificeringsbyrån American Bureau of Shipping, ABS, att använda ett så kallat kolavskiljningssystem ombord på en tanker.

Överväga om nästa fas

- Godkännandet gör det möjligt för konsortiet att i princip överväga om projektet ska gå vidare till nästa fas, som inkluderar teknik, upphandling och byggnation, skriver partnerna i ett uttalande.

Projektet sträcker sig över två år och tre faser och syftar specifikt till att utforska hur CO2 kan fångas upp och lagras ombord på ett fartyg, samt att bli av med den på rätt sätt.

”Ett privilegium”

- Att utveckla CO2-avskiljning är en av nyckelmetoderna sjöfarten kan använda för att nå sina mål för utsläpp av koldioxid. Det är ett privilegium att få ta med vår tekniska och shippingkompetens i spel i konsortiets arbete med att få upp tekniken i skala, säger Stena Bulks vd Erik Hånell i tillkännagivandet.

Källa: GCMD/OGCI