En trygg hand i energiomställningen

 

Vi befinner oss mitt i en enorm energiomställning. Med sin globala expertis erbjuder Marsh trygghet till riskfyllda energiprojekt runt om i världen.

Vi vill förenkla och förbättra för de som vill satsa på förnybar energi, säger Anders Orebrandt, Head of Renewable Energy Nordics på Marsh. Alla energiprojekt är förenade med risk. De kräver också tunga investeringar och bankfinansiering. Marsh har en unik expertis på området genom sitt globala arbete i industrin.

För att omställningen ska lyckas måste vi alla hjälpas åt. Vi måste förenkla och förbättra för företag som vill satsa på förnybar energi. Marsh kan vara en hjälpande hand, säger Anders Orebrandt. Ingen har missat den pågående energidebatten i Sverige om höga priser och elbrist. En nyckel för att få förutsägbarhet i systemen är möjligheten att lagra energi. Därför jobbas det nu frenetiskt på möjligheter till storskalig batterilagring för att kunna distribuera elen jämt och när den behövs. Men storskalig batterilagring medför även risker, exempelvis att batterierna kan börja brinna.

Det finns något som heter termisk rusning som gör  blir varmt och det bildas gas som kan fatta eld. Det är också väldigt svårt att släcka ett batteri, vilket är något man måste ha med i beräkningen när man dimensionerar anläggningen.

De vanligaste riskerna
Vindkraften spelar en nyckelroll i energiomställningen. Men många projekt stöter på patrull redan vid ritbordet, då kommuner stretar emot och inte vill ha vindparker. Utvecklingen av vindkraft går i dag snabbt, vilket medför risker. Något Åsa Andén, Senior Client Executive Power & Renewable Energy på Marsh är väl införstådd med och van att hantera.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att försäkra och utveckla vindkraftsparker i Sverige. Vi har varit en partner för investerare och projektutvecklare under en lång tid och har lärt oss mycket av att jobba med dessa, säger Åsa Andén. Tillväxten på solenergi ökar explosionsartat i Sverige. Tillståndsprocesserna är mindre komplexa än för exempelvis vindkraft, och solparkerna är billigare och går snabbare att bygga.

Den största risken för en solpark är stöld, som ofta sker i uppbyggnadsfasen. I och med att panelerna inte är monterad så är det väldigt enkelt för en tjuv att komma in i den fasen, säger hon. Sveriges energisystem är i dagsläget helt beroende av vattenkraft. 43 procent av Sveriges el kommer från vattenkraft. Vattenkraft är föremål för komplexa tillståndsprocesser och miljölagstiftning. Den vanligaste risken för en vattenkraftstation är ett maskinhaveri med ett långt avbrott som följd.

Det finns många komplexa risker med en vattenkraftstation som noga måste analyseras för att kunna säkerställa ett gott försäkringsskydd. Alla energiprojekt medför risker. Oavsett energislag erbjuder Marsh expertis som ger trygghet genom projektet, och förtroende hos långivare.

Det är viktigt att ha med försäkringstänket redan från början i ett energiprojekt, säger Åsa Andén.

Läs mer här: https://www.marsh.com/se/en/industries/energy-and-power/insights/safe-and-secure---in-the-swedish-energy-transition.html 

Kontakt
Anders Orebrandt
Head of Renewable Energy Nordics, Stockholm
+46 (73) 3774288
anders.orebrandt@marsh.com