Finländska Norra Österbotten skulle kunna producera minst 10 procent av EU:s utsläppsfria vätgas

Nya vätgasledningar planeras redan för att ansluta Norra Österbotten till det alleuropeiska vätgasledningsnätet. Bild: Wikipedia Common Lc.

Enligt finländska Teknologiska forskningscentralen VTT:s undersökning skulle Norra Österbotten kunna producera minst 10 procent av EU:s utsläppsfria vätgas år 2030.

Den betydande vindkraftskapaciteten gör Norra Österbotten till en mycket lovande region för vätgasproduktion. Decentraliserad vätgasproduktion i anslutning till vindkraftverk och överföring av vätgas via rörledningar skulle också kunna frigöra kapacitet i elöverföringsnätet och rationalisera markanvändningen. För att stimulera vätgasekonomin krävs ett brett samarbete mellan lokala aktörer.

Vätgasproduktionen från förnybar energi i Norra Österbotten kan räcka för att uppnå målen i den finska regeringens policyförklaring om vätgas, där Finland har som mål att producera minst 10 %, eller ett megaton, av EU:s utsläppsfria vätgas år 2030. Regionens förnybara elproduktion fortsätter att öka kraftigt, och vind- och solkraft kan användas för att producera vätgas från vatten utan utsläpp. Utöver den redan betydande vindkraftskapaciteten kommer planerade vindkraftverksprojekt att mångdubbla vindkraftsproduktionen i Norra Österbotten.

Vätgasinfrastruktur ska ersätta saknade högspänningsledningar

Begränsad elöverföringskapacitet kan bromsa den ökande produktionskapaciteten för vindkraft och vätgas i Norra Österbotten. I framtiden skulle stora energimängder kunna överföras kostnadseffektivt i regionen om vätgas som produceras i decentraliserade vindkraftverk kunde transporteras via rörledning, till exempel från inlandet till kusten för slutlig användning som vätgas eller som råmaterial för Power-to-X-produkter. En sådan vätgasproduktion skulle också kunna frigöra överföringsnätskapacitet för nya vindkraftverk. Att bygga vätgasledningar kräver mycket mindre mark än att bygga högspänningsledningar.

Nya ledningar

Nya vätgasledningar planeras redan för att ansluta Norra Österbotten till det alleuropeiska vätgasledningsnätet. Gasgrid Finland är bland annat involverad i utvecklingen av tre olika vätgasinfrastrukturprojekt som, om de genomförs, skulle ansluta Norra Österbotten till marknader som Sverige och Tyskland.

Intervjuer med vätgasaktörer:

VTT undersökte drivkrafter och hinder för utvecklingen av vätgasekonomin i regionen ur ett nytt affärsperspektiv genom att intervjua potentiella drivkrafter i regionen. Det identifierade hindret är det så kallade "hönan och ägget"-problemet när det gäller teknikanvändning: inga investeringar i produktion av grön vätgas om det inte finns en efterfrågan på grön vätgas, och osäkerhet om tillgången på utsläppsfri vätgas, vilket är en broms för investeringar i vätgasindustrin.

Ett möjligt sätt att hantera detta problem skulle kunna vara att utveckla partnerskap och gemensamma projekt i hela den bredare värdekedjan för vätgas för att säkra både utbud och efterfrågan. Fördelen med att utveckla ett regionalt ekosystem är att flera lokala aktörer från olika delar av den potentiella vätgasvärdekedjan skapar synergier för att stimulera den regionala vätgasekonomin.

Rapporten presenterades i Uleåborg den 22 mars

Syftet med VTT:s undersökning var framför allt att stödja regionala aktörer i den framtida vätgasverksamheten. I studien granskas framtidsutsikterna för vätgasekonomin i Norra Österbotten bland annat genom planerade vätgas- och vindkraftsprojekt och potentiella aktörer i vätgasvärdekedjan. Den presenterar också scenarier för framtida vätgasproduktion och användning i regionen.

Resultaten av studien kan användas som grund för mer detaljerade analyser för att stödja utvecklingen av vätgasekonomin i Norra Österbotten och Finland. 

Källa: VTT