Elproduktionen vid finländska kärnkraftverket Olkiluoto 3 startar i april

Reaktorhall i finländska kärnkraftverket Olkiluoto 3. Foto: TVO

Testkörningen av reaktorn inleddes i mars 2022. Men allt gick inte efter planerna. Provdriften som ursprungligen skulle ta fyra månader drog ut på tiden och under hösten uppdagades sprickor i turbinanläggningens matarpumpar.

När reaktorn kördes ner steg börspriset på el i stället för att sjunka.

Att först reda ut vad sprickorna berodde på och sedan beställa och installera hållbarare delar har tagit sin tid.

Nu fortsätter inkörningen av reaktorn den 15 mars. Redan samma kväll är det meningen att produktionen höjs till full kapacitet. Det framgår av prognosen som Industrins Kraft, TVO, publicerat.

Tio procent av elbehovet

Om allt nu går som planerat kan reaktorn inleda normal drift den 17 april. Då är kapaciteten 1 600 megawatt, vilket enligt stamnätsbolaget Fingrid motsvarar över tio procent av Finlands sammanlagda elbehov.

Stora kraftverk gör helheten mer sårbar

Tio procent är en rätt stor siffra, vilket alla inte ser som enbart positivt. Juhani Hyvärinen är professor i energiteknik vid LUT-universitetet. Han sade i Yles program A-studio att han föredrar mindre enheter.

Snabba stopp och igångkörningar av ett stort kraftverk skapar relativt stora störningar i nätet. Trots att alla är beredda på avbrott och avbrotten klaras av är biverkningarna från mindre enheter enligt Hyvärinen helt enkelt mindre.

Han säger att det återstår att se om det i Finland alls byggs lika stora kraftverk framöver. Små modulära reaktorer med en effekt på under 300 megawatt, vanligen förkortat SMR, har också på senare tiden diskuterats som smidigare alternativ.

Vägen hit har varit lång och stenig

Ursprungligen skulle Olkiluoto 3 producera el normalt redan för 13 år sedan. Projektet inleddes som ett samarbete mellan två leverantörer, franska Areva och tyska Siemens. Men projektet fördröjdes gång på gång och prislappen steg i flera omgångar.

Siemens drog sig ur redan 2007, och Areva har haft stora svårigheter att ro iland projektet. År 2014 gjorde Areva en förlust på 4,9 miljarder euro. Olkiluotos exakta andel i förlusten är svår att fastställa, men den spelade en ansenlig roll.

TVO och Areva enades till slut utanför rätten. TVO fick 450 miljoner euro i ersättning medan Areva och Siemens skulle få 150 miljoner om reaktorn blev färdig i tid.

Källa: TVO