Experter: Danmark bör hålla sig utanför kapplöpningen om grönt statligt stöd

I slutet av 2019 skapade den danska regeringen rubriker med mycket ambitiösa planer: parlamentet röstade för att bygga "North Sea Wind Power Hub" - ett superlativt projekt för förnybar energi. En vindkraftspark med en kapacitet på upp till tio gigawatt (GW) ska byggas på en konstgjord ö i storleken av 18 fotbollsplaner 80 kilometer utanför landets västkust. Detta motsvarar nästan hälften av den offshorekapacitet som för närvarande är installerad i EU på drygt 22 GW. Bild: Danish Energy Agency

Det blir för dyrt för Danmark att delta i kapplöpningen om statligt stöd till gröna företag, säger ekonomer.

- Om USA och EU-länderna startar en kapplöpning om statligt stöd till gröna företag bör Danmark inte följa efter, skrev ett antal danska experter, formellt kallade Presidentskapet för det ekonomiska rådet, nyligen i en rapport.

- Danmark har stor nytta av fri världshandel och danskt deltagande i konkurrensen om ökat statligt stöd måste som utgångspunkt förväntas resultera i en samhällsekonomisk förlust, skriver de.

The Inflation Reduction Act.

Utsikterna till en konkurrens om statligt stöd har ökat sedan kongressen i USA antog den lag som kallas The Inflation Reduction Act. Grovt översatt handlar lagens titel om att sänka inflationen.

I lagen gömmer sig dock stora miljardbelopp för den gröna omställningen och det statliga stödet till företag höjs.

Detta har fått EU-länderna att börja diskutera en motåtgärd. Det måste ge medlemsländerna, inklusive Danmark, möjlighet att stödja sina företag i gengäld.

Men politikerna bör avstå från att göra det, säger experterna, och motiverar det på följande sätt:

- Om danskt statligt stöd ges måste det finansieras av andra delar av den danska ekonomin, där kostnaderna höjs, vilket i likhet med andra stödsystem som inte motsvarar ett marknadsmisslyckande är förenat med en samhällsekonomisk kostnad.

Grovt sett tror inte vismännen att kostnaderna för resten av samhället blir större än vinsten av att stödja de gröna företagen.

Varning för överdrifter

På EU-nivå har Danmark också försökt dämpa entusiasmen att öppna slussarna för statligt stöd.

Medan Tyskland och Frankrike har talat för, har Danmark och sex andra länder varnat för "överdrivet" eller "permanent" statligt stöd till gröna företag.

De övriga sex länderna är Finland, Tjeckien, Estland, Irland, Österrike och Slovakien.

Källa: Presidentskapet för det ekonomiska rådet i Danmark