Elbilsförsäljningen rasar i Tyskland efter att subventionerna minskade

Aral Pulse laddningsstationer framför en Aral-märkt BP bensinstation i Braunschweig, Tyskland. Foto: Wikipedia Common. Kredit: IToms

Registreringar av nya elfordon kollapsade i Tyskland efter sänkningar av köparnas premier i början av året.

Registreringarna för batteridrivna elfordon sjönk med cirka 83 procent till 18 100 i januari från 104 300 i december, när många människor skyndade sig att få hela subventionen, enligt Tysklands statliga Transportmyndighet Authority, KBA.

Staten gav 6000 euro

Andelen el-bilar sjönk till 15 procent i januari från mer än 55 procent i december, medan det totala antalet bilregistreringar sjönk med tre procent, meddelade bilbranschorganisationen VDA.

Regeringen beslutade i mitten av 2022 att minska stödbetalningarna för nya e-bilar, med argumentet att de hade blivit alltmer attraktiva för köpare även utan stödbetalningar.

Försäljningen dämpas

Förra året fick elbilsköpare upp till 6 000 euro från staten vid köp av ett nytt fordon, plus upp till 3 000 euro från biltillverkarna själva. I början av detta år sjönk stödet för batteri-, el- eller bränslecellsbilar till 3 000–4 500 euro.

- De lägre stödnivåerna kommer sannolikt att dämpa försäljningen av e-bilar under hela året, sa VDA. Totalt räknar man med försäljning av cirka 510 000 batterielfordon 2023, åtta procent mer än förra året; och försäljningen av cirka 250 000 laddhybridbilar, en minskning med 30 procent jämfört med 2022. Sammantaget kommer den totala försäljningen av elbilar att minska med åtta procent i år, uppskattade lobbygruppen.

Kunderna saknar enkla laddningsalternativ

- Med tanke på de lägre stödbetalningarna, är det viktigt att stärka människors förtroende för e-mobilitet på olika sätt för att hålla el-bilsförsäljningen uppe, sa VDA-chefen Hildegard Müller.

- Kunder kan fortfarande inte lita på enkla laddningsalternativ när som helst och överallt, hävdade Müller, vilket borde åtgärdas snabbt för att säkerställa att elbilar förblir attraktiva för köpare även utan premie.

Källa: Tysklands statliga Transportmyndighet, KBA