Siemens Gamesa mer än fördubblar nettoförlusten under första kvartalet 2023

Kontroll av vindkraftsteknik. Foto: Siemens Gamesa

Siemens Gamesa Renewable Energy SA meddelade nyligen att koncernen hade bokfört en nettoförlust på 884 miljoner euro under det första kvartalet till och med december 2022 för högre underhållskostnader och garantiavsättningar på grund av ospecificerade komponentfel inom den installerade vindturbinflottan.

Dessa kostnader strök 472 miljoner euro från rörelsevinsten ner till den nedersta raden och påverkade främst tjänstedivisionens resultat.

Tvåsiffrigt negativt

Förlusten av EBIT före inköpsprisallokering (PPA) och integrations- och omstruktureringskostnader (I&R) ökade jämfört med första kvartalet ett år tidigare, och marginalerna var i det tvåsiffriga negativa området, vilket allt ledde till en mer än dubbelt så stor nettoförlust på 403 miljoner euro under föregående kvartal.

Den fasta orderingången sjönk med 35 procent på årsbasis till 1,61 miljarder euro, med minskningar som kändes över alla tre divisionerna - onshore, offshore och service.

Källa: Siemens Gamesa