Större intresse i Finland för SMR än för stora reaktorer

Ett koncept för en liten underjordisk reaktor för fjärrvärme. Bild: Villmanstrands tekniska högskola i östra Finland.

Intresset för kärnkraft har svängt fort i Finland de senaste åren. När nyhetssajten Svenska Yle frågade riksdagspartierna i slutet av 2022 hur de ställer sig till kärnkraft var det inget finländskt parti som sade nej till en utbyggnad.

Det är framför allt den nya typens SMR-reaktorer som intresserar, både i Finland och globalt sett.

Både små och stora reaktorer

Olkiluoto 3 är ganska ensamt i världen som stort och nytt kärnkraftsbygge. Ett koreanskt bygge i Emiraterna och till att amerikanska och koreanska leverantörer tävlar också om att bygga stora reaktorer i Polen.

Också Sverige utforskar fortfarande möjligheterna med både små och stora reaktorer. I början av januari gick den svenska regeringen ut med ett förslag om ny lagstiftning för att öppna upp för mera kärnkraft i Sverige.

Behöver inget  principbeslut i riksdagen

Hittills har till exempel Vattenfall nämnt intresse för att bygga ut små modulära reaktorer på 300–400 megawatt på den gamla kärnkraftstomten Ringhals.

Pilotprojekten i Finland är tänkta att bli mycket mindre, på omkring 50 megawatt. Att de är så små innebär att de inte behöver något principbeslut i riksdagen. De behöver göra en miljökonsekvensbedömning som brukar ta ett par år. Men sen kan processen hos strålsäkerhetscentralen Stuk ta lång tid.

Källa: Svenska Yle