GECF offentliggjorde 7:e upplagan av organisationens undersökning Global Gas Outlook 2050

Gas Exporting Countries Forum (GECF) lanserade nyligen den senaste upplagan av sin årliga Global Gas Outlook 2050 (Outlook), i närvaro av 2023 års orförande för GECF och Ekvatorialguineas minister för Gruvor, HE Gabriel M. Obiang Lima, till höger i bilden. Foto: GECF

The Gas Exporting Countries Forum (GECF) presenterade nyligen den senaste upplagan av organisationens årliga Global Gas Outlook 2050 i närvaro av GECF:s ordförande, Gabriel M. Obiang Lima, Ekvatorialguineas Gruvminister.

https://www.gecf.org/_resources/files/flipbook/ggo2022fb/

De viktigaste resultaten visar fram till år 2050:

-Att den globala gas BNP:n kommer att mer än fördubblas, från 95 miljarder USD idag till 210 miljarder USD i konkreta tal.

+ Befolkningstillväxten kommer att öka ytterligare 1,8 miljarder människor år 2050 med det mesta av denna ökning äger rum i Afrika och Asien och Stillahavsområdet

+  Energiefterfrågan förväntas öka med 22 procent till 2050

+ Naturgasens andel av energimixen kommer att öka från 23 procent idag till 26 procent 2050

+ Naturgasförsörjningen kommer att öka med 36 procent

+ Handeln med naturgas kommer att växa med mer än en tredjedel, ledd av LNG, som kommer att gå om

pipelinehandel senast 2026

+ Investeringar som krävs under prognosperioden uppnår 9,7 miljarder USD

Ett viktigt konsultationsverktyg

- GECF Global Gas Outlook 2050 har blivit en viktigt konsultationsverktyg under åren för naturgasindustrin, regeringar, akademiska institutioner som t.ex universitet och för allmänheten, vilket ger mig anledning att gratulera hela GECF-teamet som engagerade sig för utgåvan av detta konsult- och hanteringsverktyg, konstaterade Gabriel M. Obiang Lima under konferensen.

Mohamed Hamel, generalsekreterare för GECF, betonade under konferensen att alla energikällor och teknologier kommer att krävas för att tillfredsställa världens växande energibehov och samtidigt måste luftkvaliteten förbättras och utsläppen av växthusgaser minskas.

Vilka åtgärder krävs?

- Osäkerheterna har aldrig varit så stora, och utmaningarna så djupgående som idag. Vad som ändå är tydligare och mer avgörande är energidilemmat: hur säkerställa ett säkert, prisvärt och hållbart energisystem på kort till lång sikt?

Vilka åtgärder bör vidtas för att säkerställa att energi blir tillgänglig för socioekonomisk utveckling samtidigt miljön skyddas?”

Outlook försöker svara på dessa angelägna frågor genom att undersöka det globala och regionala ekonomiska tillväxtsutsikterna, efterfrågan och tillgången på energi, handel med naturgas och investeringar, effekterna av politik, teknisk utveckling och olika andra drivkrafter.

Om Forumet för gasexporterande länder:

Gas Exporting Countries Forum (GECF) är en internationell statlig organisation som för närvarande består av 19 medlemsländer: Algeriet, Bolivia, Egypten, Ekvatorialguinea, Iran, Libyen, Nigeria, Qatar, Ryssland, Trinidad och Tobago, Förenade Arabemiraten och Venezuela som medlemmar, och Angola, Azerbajdzjan, Irak, Malaysia, Moçambique, Norge och Peru som observatörer.

 Tillsammans representerar GECF:s medlemsländer 72 av globalt påvisade gasreserver, 44 procent av den marknadsförda produktionen, 56 procent av exporten via pipelines och 52 procent som LNG.

GECF har sitt huvudkontor i Doha, Qatar.

Källa: GECF