Ambitiösa solkraftsverksplaner i östra Finland - kan bli störst i Europa

Ett av de hittills största solenergiprojekt i Finland. Fabrikstak försedda med solfångare i Helsingfors. Foto: Energibolaget Helen

Bolaget Etec Energy & Automation från Imatra har planer på ett stort solkraftsverk i Villmanstrand.

Bolaget och Villmanstrands stad har förhandlat om beredningen av planläggning för ett solkraftsverk i Suursuo- och Huuhansuo-områdena.

Planläggningen skulle tillåta solenergiproduktion på ett område på högst 900 hektar. Hela området skulle ändå inte användas till solpaneler, eftersom planeringen också ska beakta naturvärden, rekreationsanvändning och skyddszoner.

Livscykel på minst 30 år

Om planerna förverkligas i sin mest omfattande form – bli det största i Europa, mätt i effekt. Solkraftsverkets maximala effekt skulle vara 600 megawatt.

Kraftverksplanerarna räknar med en livscykel på minst 30 år för sina solceller. Under den tiden skulle solcellsparken kunna förse närmare 1,4 miljoner villor eller 6,9 miljoner höghuslägenheter med el.

Solfångare på tak

Fabrikshallar i Dalsbruk ska bli solkraftsverk – ska stå klart i sommar

Företaget Dalsbruks Fabrik AB, som äger huvudparten av FN-Steels konkursbos egendomsmassa på Valsverksholmen i Dalsbruk i Kimitoön, har beslutat att bygga ett solkraftsverk på fabrikshallarnas tak.

Byggstart kanske 2024

Villmanstrands stadsstyrelse ska behandla planerna på ett samarbetsavtal mellan staden och Etec Automation & Energy om planläggning.

Den idealsituationen förutsätter bland annat att ingen överklagar planen för området.

För närvarande är den mark där solkraftsverket är tänkt i huvudsak skogs- och kärrmark.

Äger 300 hektar

Området har flera ägare, av vilka Villmanstrands stad och Villmanstrands evangelisk-lutherska församling är de största. Tillsammans äger storägarna 300 hektar av området.

Enligt Huomo håller man på att lägga sista handen vid avtalen för att arrendera marken av staden och församlingen.

Företaget har försökt nå de övriga markägarna i området. Samma bolag har också planer på solkraftsverk i Imatra och Jorois.

Källa: Etec Energy & Automation