Nytt energinav i EU kommer att leverera el till Ukraina

Kommissionären för krishantering, Janez Lenarčič, och Polens premiärminister Mateusz Morawiecki, besöker det nya rescEU-energicentrumet i Polen som kommer att fungera som ett logistiskt centrum för att leverera akut energihjälp till Ukraina. EU:s nav kommer att göra det möjligt för internationella partner och den privata sektorn att hjälpa till att kanalisera sina donationer, samtidigt som de finansierar transporten av förnödenheter från navet till Ukraina. Navet används för att leverera kraftgeneratorer till Ukraina, vilket hjälper landet att upprätthålla elförsörjningen mitt i Rysslands avsiktliga attacker mot dess energiinfrastruktur. Foto: European Union

Ett nytt europeiskt energinav öppnar idag i Polen inom rescEU:s ramar. Fokus ligger på att leverera elgeneratorer till Ukraina och enheten har fått 114 miljoner euro med från EU.

Strömförsörjningen i Ukraina har förstörts till följd av Rysslands attack mot energiinfrastrukturen och enligt president Zelenskij var nio miljoner ukrainare utan ström i slutet av december.

Nya generatorer

- Nu ska en ny så kallad rescEU-hub i Polen hjälpa de många ukrainarna genom att initialt leverera 1 000 nya generatorer till landet, skriver EU-kommissionen i sitt nyhetsbrev.

Med projektet har EU tilldelat Polen 114 miljoner euro att köpa generatorer för.

Utöver medlen från EU är det även möjligt för internationella partners och privata sektorer att bidra med donationer till navet.

Enheten uppgraderas

RescEU är en enhet under EU:s så kallade civilskyddsmekanism, som bland annat omfattar medicinsk evakueringsplan, fältsjukhus och ett lager av medicin.

Sedan krigets början i Ukraina har assistans skickats från rescEU och nu uppgraderas enheten med ett nav för energihjälp i Polen.

Janez Lenarčič, EU-kommissionär för krishantering, tackade Polen för att de tagit ledningen för projektet.

För sjukhus eller centrala värmeverk

- Genom att öppna den nya rescEU-energihubben för andra givare kan vi hjälpa till att öka energidonationerna till Ukraina i landets mörkaste timme. Sedan krigets första dag har vi arbetat hand i hand med de polska myndigheterna för att säkerställa en snabb och organiserad leverans av livräddande hjälp från hela Europa till Ukraina, säger Lenarčič.

Generatorerna som skickas ut sträcker sig från små som kan användas i hushåll till modeller som kan användas i offentliga byggnader som sjukhus eller centrala värmeverk.

Källa:EUractiv