Expert: - Stora vindkraftsverk slits ut snabbare

Montfords grafik visar hur man kan dela upp offshoreflottan i kohorter efter turbinstorlek och tittar sedan på hur kapacitetsfaktorn för varje kohort förändras över tiden. Mönstret är slående, säger Montford. Små turbiner – de längre spåren – börjar lågt, men försämras långsamt, om alls. Sedan, för varje steg upp av turbinstorlek, får man en högre utgångspunkt, men en snabbare försämringshastighet. (Ignorera dropparna i slutet av den grå och blå serien, som är anomalier av ett eller annat slag). Ett liknande mönster uppstod för landbaserade vindkraftsverk, konstaterar  Andrew Montford,. Grafik: Net Zero Watch 

- Det sägs ofta att större vindkraftsverk kommer att prestera bättre än mindre, vilket ger el till en lägre kostnad. Det är utan tvekan sant att större turbiner producerar en högre andel av sin kapacitetsfaktor eftersom vindhastigheterna är högre längre från marken. Effekten är dock relativt liten.

Enligt  Andrew Montford, Net Zero Watch är skillnaden viktig. Han hänvisar till det faktum att vindkraftsparker försämras under sin livstid och kapacitetsfaktorerna sjunker.

Det är därför intressant, skriver han, att dela upp offshoreflottan i kohorter efter turbinstorlek och tittar sedan på hur kapacitetsfaktorn för varje kohort förändras över tiden.

Väldigt liten nytta

- Mönstret är slående. Små turbiner – de längre spåren – börjar lågt, men försämras långsamt, om alls. Sedan, för varje steg upp av turbinstorlek, får man en högre utgångspunkt, men en snabbare försämringshastighet. (Ignorera dropparna i slutet av den grå och blå serien, som är anomalier av ett eller annat slag).

- Jag får ett liknande mönster för landbaserade vindkraftsverk, konstaterar  Andrew Montford.

, som betonar att det är viktig faktor mot bakgrund av de senaste nyheterna om den skotska regeringen som har för avsikt att tillåta att extra stora vindkraftsverk sätts ut på land. Det kan faktiskt vara väldigt liten nytta.