Tyskland installerade 905 megawatt ny sol- och vindenergi i november 2022

Solenergipark i närheten av tyska storstaden Leipzig. Foto: Wikipedia Common, kredit: Geosol Solar

Tyskland anslöt 595,75 megawatt ny solenergi och tillförde i november 228,52 megawatt ny vindkraft på land till det nationella nätet och ökade off-shore- vinden med 81 megawatt, visar data från Federal Network Agency.

Stabil takt

Ungefär två tredjedelar av solcellsanläggningarna eller 382,83 megawatt, som togs i drift i november, var installationer kopplade till nätet utanför EEG-upphandlingar. Endast 5,12 megawatt av dessa var markmonterade system.

Utbyggnaden av både landbaserad vind- och solkapacitet fortsatte i en stabil takt jämfört med oktober då nästan 606 megawatt solsystem och 218 megawatt vindkraftsparker togs i drift över hela landet.

Även biomassaeldade verk ökade

Totalt sett nådde nya solenergitillskott 6,09 gigawatt under de första elva månaderna 2022 medan den nyinstallerade landbaserade vindkapaciteten uppgick till 2,1 gigawatt.

De biomassaeldade kraftverken som togs i drift över hela Tyskland i november hade en sammanlagd kapacitet på 5,34 megawatt. Under årets första elva månader nådde den nya biomassakapaciteten i landet 34,58 megawatt.

Källa: German Federal Network Agency.