Estnisk utvecklare ska bygga "Balticums största solfarm"

Under de kommande sex åren kommer Evecon enligt egen utsago att bygga 2,5 gigawattimmars förnybar kapacitet i Estland och Baltikum. Foto: Evecon

Tillsammans med private equity-bolaget Mirova kommer Evecon att bygga en ny solcellsanläggning. Enligt byggherren skulle solenergiprojektet bli det största i megawatt i Östersjöregionen.

Den estniska utvecklaren av förnybara energikällor Evecon har tecknat ett kontrakt med det franska private equity-företaget Mirova för en 70 megawatt solenergipark i västra Estland.

Största i sitt slag

Mätt i megawatt skulle solcellsprojektet bli det största i sitt slag i hela Baltikum, rapporterar estnisk media ERR.

Bygget är tänkt att påbörjas 2023, och första strömförsörjningen beräknas ske 2024.

- Under de kommande sex åren kommer vi att bygga 2,5 gigawattimmars förnybar kapacitet i Estland och Baltikum. Planerna inkluderar vind, sol och lagring så vi kan täcka behoven hos 540 000 hushåll och erbjuda försörjningstrygghet efter avsynkronisering från det ryska nätet, säger Evecons styrelseledamot, enligt media.

Från hösten 2022 har Evecon 1,1gigawatt stort solenergiprojekt och 700 gigawatt stort vindenergiprojekt under utveckling senast 2026.

Källa: Evecon