Grönländsk utvecklare jagar investerare för utveckling av 1,5 gigawatt vindkraftspark på land

Testturbin på Grönland i Sisimut, Foto: Solid Group

Erfarenheter från Norges bergiga terräng måste utnyttjas i planerna för en 1,5-gigawattstor vindkraftspark på Grönland, säger den inhemska utvecklaren Anori.

Två företag har stora planer för Grönland, inklusive en landbaserad vindkraftpark med 200 enheter som kan leverera storskalig produktion av ammoniak.

Stabil inkomst behövs

Grönland är särskilt väl lämpat för landbaserad vind, säger vd Palle Christiansen på den grönländska vindutvecklaren Anori.

- För tillfället är Grönland väldigt beroende av danska bidrag, av priser på räkor, torsk, fisk och turism. Men för att säkerställa en stabil inkomst för landet är det nödvändigt att ha en säljbar förnybar resurs, säger han.

Grönland är inte på något sätt ett okänt territorium för Christiansen. Från 2009 till 2013 var han finansminister för Grönlands självstyre. Efter en regeringsombildning 2011 blev han minister för utbildning, vetenskap och nordiskt samarbete.

” Ingen i Danmark vill titta på ett vindkraftsverk.”

I Anori har Christiansen slagit sig ihop med en kollega och tidigare Vestas-direktör Nicolai Fossar Fabritius, som var ansvarig för den danska turbintillverkarens service- och installationsverktygsdivision i många år.

De planerade landbaserade installationerna kommer att bli den första kommersiella vindkraftsparken på Grönland. Hittills har Anori tecknat en avsiktsförklaring med den norska partnern H2 Carrier om en vindkraftpark på land med en kapacitet på 1,5 gigawatt, som kommer att användas för att generera kraft till H2 Carriers flytande produktionsfartyg som kan producera grön ammoniak.

Något lättare på Grönland

Det säger sig självt att det behövs en massa vindkraftsverk för en vindkraftspark av sådan omfattning.

Även om idén att sätta upp 200 turbiner i det danska landskapet kan vara en svår försäljning, förväntar sig Anoris VD att det kommer att bli något lättare på Grönland.

Anori har valt ut en speciell plats för vindkraftsparken: i en fjord som passar perfekt för projektet.

– Det finns enorma vindresurser på Grönland och den grönländska luften har fördelen att den är kall och därmed tyngre än varm luft, säger Christiansen.

Källa: Anori