Investeringsbanken Jefferies understryker marknadens oro över Vestas förmåga

Trots risker för förseningar i byggandet av vindprojekt lyfter Jefferies fram energisäkerhet och energioberoende som ämnen som är här för att stanna. Foto: Vestas

Marknaden fruktar att Vestas inte kommer att se förbättrade rörelsemarginaler trots minskade kostnader 2023, enligt investeringsbanken Jefferies.

Kortsiktiga farhågor angående leveranskedjesituationen och Kinas tillväxt har tyngt Vestas andel, vilket resulterat i en ljummen start på året.

Förbättrade vinstmarginaler

Marknaden fruktar att inte ens att 2023 kommer bli året då Vestas förbättrar vinstmarginalerna trots sjunkande kostnader, enligt en bedömning som investeringsbanken Jefferies gjorde inför publiceringen av den danska turbintillverkarens årsrapport, som ska släppas i februari.

Under 2022 har bolaget påverkats hårt av stigande kostnader för råvaror och logistik, som bland annat påverkar intjäningsförmågan.

Marknaden är särskilt fokuserad på verksamhetsprognosen när Vestas släpper Q4-rapporten tillsammans med hela 2022-rapporten.

- Ledningen kommer att förbli försiktig med marginalprognosen med tanke på att det fortfarande finns osäkerheter framöver och speciellt under första halvåret som ett resultat av förbättringar i leveranskedjorna och i Kina, säger Jefferies.

Sista droppen

Osäkerheter i förhållande till Kina och leveranskedjorna anses vara tillfälliga, även om frågan kvarstår hur länge sådana utmaningar kommer att bestå. Marknaden kommer att veta mer om detta efter att Vestas släppt sin vägledning för 2023 i samband med årsbokslutet.

- Turbintillverkarens vägledning kan bevisa den sista droppen som leder investerare att spana längre fram i hopp om förbättring, och därmed potentiellt tynga ned aktiekursen, skriver Jefferies.

Effekt av subventioner

Förra året godkände den amerikanska regeringen Inflation Reduction Act, som kommer med subventioner till projekt för förnybar energi, och det talas om liknande lagstiftning i EU.

Jefferies väcker tvivel om huruvida lagstiftningspaketen kommer att få önskad effekt. Omvänt noterar analytiker att dessa subventioner är mycket mer omfattande än tidigare.

- Statsbidrag och skattelättnader ska stödja ekonomin i projekten och skalbarheten i produktionskapaciteten. Det viktigaste är att det finns ett starkt fokus på bygglov, som fortfarande är den primära flaskhalsen i Europa.”

 

Källa: Jefferies