Forskningsprojekt med biogasföretag kan avsevärt minska metanutsläppen

Schematisk av en anaerob fermentor som producerar rötslam som kan användas som gödningsmedel och/eller biogas som kan användas för energi. Bild: Wikipedia Common, Kredit: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology

Preliminära resultat visar klimatnytta genom att man optimera gödselns väg från ladugården, genom biogasanläggningen och ut på åkern. Men framstegen innehåller även dilemman internt inom lantbruket, bedömer projektledaren.

- Det är min förutsägelse att om man som lantbrukare inte är ansluten till en biogasanläggning så missar man flera länkar som kan ge kompensation i samband med en klimatskatt, säger ledaren för ett forskningsprojekt som tittar på gödselhantering i klimatmål. 

Det finns goda klimatvinster att göra om man hanterar gödsel annorlunda.

Minskar utsläppen

Det är en av delslutsatserna i ett forskningsprojekt som undersöker hur man kan optimera gödselhanteringen från ladugård till åker. Syftet med projektet är att minska utsläppen av metan och öka utbytet i biogasanläggningar.

Medverkande i projektet är bland andra Nature Energy, JH Agro, Samson Agro och Stiesdal, som var och en försöker optimera en länk för att minimera klimatavtrycket från jordbruket.

Projektet har legat i luften sedan maj 2022, då parterna fick in sju miljoner DKK från Agrifoodture, som precis har satt en ny runda på spel.

Slutsatser:

Ju snabbare gödseln kommer ut ur ladugården, desto mindre förluster av näring och metan, och det ger ett bättre utnyttjande i biogasanläggningarna, säger Torkild Søndergaard Birkmose, som är projektledare och nationell konsult för gödselmedel på Seges Innovation.

Källor: Nature Energy, JH Agro, Samson Agro och Stiesdal