Energikrisen tvingar Deutsche Bank att åter börja syssla med olje- och gasfinansiering till havs

Deutsche Banks huvudkontor i Frankfurt am Main. Foto: Wikipedia Common, Kredit: Gozdziewicz

Tysklands akuta behov av nya energileverantörer får Hamburgs Commercial Bank att börja med fossila investeringar efter att banken avskaffade sin portfölj av olje- och gaslåneaffärer.

- Vi granskar för närvarande några transaktioner inom sektorn för plattformsförsörjningsfartyg och ankarhanteringssegmenten och jag hoppas att vi kan avsluta en del affärer inom de första sex månaderna i år, säger chefen för sjöfart med HCOB Jan-Philipp Rohr.

Beror på Rysslands angrepp på Ukraina

En av Tysklands sista kvarvarande maritima finansleverantörer, Hamburg Commercial Bank (HCOB), återvänder till olje- och gasmarknaden till havs efter att ha lämnat sektorn för inte mer än ett år sedan.

Denna utveckling som beror på Rysslands angrepp på Ukraina har satt ett fullständigt stopp för Tysklands tunga ryska gasimport och skapat en akut efterfrågan på fossila bränslen från andra entreprenörer.

- På grund av det fruktansvärda kriget i Ukraina har vi beslutat att återigen granska potentiella offshore-transaktioner, konstaterar Jan-Philipp Rohr, global chef för sjöfarten, Hamburg Commercial Bank.

Granskar transaktioner

Global sjöfartschef med HCOB Jan-Philipp Rohr förväntar sig att banken lämnar ett anbud om finansiering för leveransfartyg som PSV och ankarhanteringsfartyg.

- Vi granskar för närvarande några transaktioner inom sektorn för plattformsförsörjningsfartyg och ankarhanteringssegmenten och jag hoppas att vi kan avsluta några affärer inom de första sex månaderna i år, säger Rohr.

Flytten markerar en förändring av HCOB:s miljöpolicy, eftersom banken hade beslutat att lämna traditionella, fossila delar av energisektorn helt och hållet.

- Offshore är inte vår hemmaplan, och på grund av våra interna regler med avseende på ESG har vi beslutat att inte göra affärer på offshoremarknaden, sa Rohr till mediet ShippingWatch den 2 februari förra året.

Då hade HCOB mycket få band kvar till havsvindsektorn som av banken betraktades som en industri i nedgång eftersom den inte lyckades bidra till den globala energiomställningen.

Rysk gas tillhör det förflutna

Men efter västerländska sanktioner mot Ryssland tvingades landet att kapa sina nära energiband med Tyskland. Nu har tyskarna letat efter alternativa leverantörer för att ersätta rysk gas på kort sikt.

- På grund av kriget i Ukraina har vi beslutat att återigen granska potentiella offshore-transaktioner, säger Rohr och tillägger:

- Tiden för pipelines verkar vara förbi i förhållande till Ryssland och detta kommer att kräva mer offshoreforskning och investeringar så vi anser att det kan finnas en marknad för och vi vill åtminstone se över om det finns några potentiella affärer vi kan göra.

Rohr betonar att HCOB ska fortfarande avstå från att finansiera oljeriggar och andra tunga fossila projekt, som till exempel kol.

I stället kommer HCOB att hålla fast vid att finansiera specialfartyg för offshoresektorn, trots ursprungliga planer på att dra sig ur dessa projekt. Men energisektorn och marknaderna har alla förändrats avsevärt sedan HCOB beslutade att dra ur kontakten med sina offshoreaktiviteter.

- Tyskland hade fortfarande en pipeline till Ryssland som gav mycket gas. Detta är nu borta så det finns ett tankesätt att vi måste säkra landets och Europas energibehov, säger Rohr.

Banken ser säkrandet av kortsiktiga gasleveranser som en förutsättning för Tysklands energiomställning, inklusive dess utfasning av kol.

Lån för 50–200 miljoner USD

Om det går som planerat kommer HCOB att säkra ett eller två låneavtal under årets första halvår.

– Det kan handla om något i intervallet mellan 50–200 miljoner USD totalt för i år, säger Rohr.

Jan-Philipp Rohr, global chef för sjöfarten, Hamburg Commercial Bank

HCOB är inte den enda banken som – initialt – har gett upp sin finansiering av offshoresektorn. Ett stort antal finansinstitut har fattat liknande beslut och skapat ett vakuum på marknaden som kan göra det attraktivt för banken att återvända.

Bankens största aktieägare är nu private equity-företagen Cerberus Capital Management och J. C. Flowers & Co., som representerar en sammanlagd andel på 77 procent.

Källa: ShippingWatc