Stor vindpark planerad för produktion av grön ammoniak utanför Grönland

Vindkraftparken beräknas ha en kapacitet på 1,5 gigawatt och leverera ström till H2Carriers flytande produktionsfartyg för vätgas och grön ammoniak, den så kallade P2XFloater™. Foto:: Norska H2Carrier

Norska H2Carrier och det grönlandsbaserade företaget Anori har undertecknat en avsiktsförklaring med syftet att utveckla den första kommersiella vindkraftsparken till havs på Grönland som en del av ett projekt för att producera och exportera grön ammoniak.

- Vi är stolta över att kunna samarbeta med H2Carrier och vi känner oss alla ödmjuka när vi inleder detta betydande projekt som har en enorm exportpotential för Grönland, säger Palle Christiansen, VD för Anori.

Rent vatten

- Grönland är väl positionerat för att förverkliga ett sådant projekt. Vi har plats och ett sådant projekt kommer inte att hindra andra aktiviteter eller projekt. Grönland har även attraktiva vindresurser och god tillgång till rent vatten. Kunderna är baserade internationellt och Grönland kommer att dra nytta av ny sysselsättning och exportintäkter. Det här är ett win/win-projekt – från klimatet till statskassan!

Grön ammoniak kommer att lagras i tankar ombord på fartyget, sedan exporteras till mindre fartyg och transporteras till den internationella marknaden för ammoniak, sade företagen.

- För närvarande är mindre än 1 procent av den globala ammoniakkonsumtionen globalt producerad från förnybar energi. Vi måste förändra detta förhållande för att komma närmare 100 procent så snart som möjligt för att nå målen i Parisavtalet, säger Nicolai Fossar Fabritius, Anoris ordförande.

Beprövad teknik

H2Carrier känner till att P2XFloater™ är den första i sitt slag som lanseras på global basis som kan producera väte och ammoniak i industriell skala, sa företaget.

P2XFloater™ sägs vara baserad på väl beprövad teknik från flytande produktion av olja och gas (FPSOs-flytande produktion, lagring och lossning) i kombination med styrsystem som optimerar förnybar energi, elektrolysörer och Haber-Bosch-processen för produktion av ammoniak.

H2Carrier planerar att bygga, äga/leasa och driva en flotta av P2XFloaters™ på PtX-projekt globalt.

"Vill utveckla koldioxidfria lösningar"

- All industriell användning av ammoniak för närvarande är förknippad med betydande utsläpp av CO2. Genom att bygga på etablerade och beprövade teknologier med en stark säkerhetsrecord från olja och gas har vi utvecklat koldioxidfria lösningar för ammoniak som är en nyckelingrediens i jordbruket och livsmedelsindustrin, säger H2Carriers VD Mårten Lunde.

” Grönland är unikt positionerat för att ta en ledande roll internationellt för leverans av grön ammoniak och lokalt kommer ett betydande industriprojekt av denna storlek att vara viktigt för det grönländska samhället i form av sysselsättningsmöjligheter och positiva ekonomiska effekter. Vi är stolta över att samarbeta i detta projekt med Anori som uttrycker och speglar värderingar och attityder som vi är övertygade om kommer att värderas av samhället på Grönland.

Redan i september kom H2Carrier och det norska bolaget Statkraft överens om att undersöka användningen av P2XFloater™ på vissa vindkraftsplatser till havs.

Källa: H2Carrier